Tag med i skoven

DN Sorø inviterede d. 2. december 2017 alle til at tage en tur i skoven for at finde julestemning, kogler, mos og smukke bær til juledekorationer og samtidig høre om hvad man må og ikke må i offentlige og private skove.

I perfekt vejr dukkede 19 personer op til dagens skovtur med udgangspunkt fra Kongskilde Naturcenter. Signe Friis Nielsen indledte og guidede derefter deltagerne rundt i området, hvor hun udpegede en masse gode emner til juledekorationer samt fortalte om adgangsregler og indsamlingsregler i offentlige og private skove.

Efter indsamlingsturen samledes alle bag det gamle bageri ved Kongskilde Naturcenter, hvor DN aktive havde sat gang i bålet og havde varmet saft og gjort klar til at man kunne lave pandekager over bål. Der blev snakket og hygget og enkelte tog turen ned til Naturcenteret og tog turen ned ad den nye trappe til Møllerenden, hvor en vandstær smuttede forbi.

Med favnen fuld af materiale begav alle sig hjem kl. 12:00 - julen er på vej, tak til deltagere og DNs aktive.


Udsnit af deltagerne i skovturen før starten, Signe Friis Nielsen indleder

Æbler i området bag Kongskilde, som kunne bruges til dekoration, men som også kunne spises.


Vælgermøde 2017

Det er nu fjerde gang DN Sorø har afholdt vælgermøde forud for et kommunalvalg, og ligesom de tidligere så var også dette møde godt, med gode​, oplysende​ og konstruktive debatter.​ Vælgermødet blev afholdt onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19.00 i Salen i Sorø Kultur og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø. Alle opstillede partier var indbudt og 11 stillede op i panelet og i alt ca. 85 kom for at lytte med og debattere, alt sammen med fokus på naturen.

Læs noterne fra vælgermødet her og den tilhørende valgfolder med de 8 spørgsmål til politikerne her.

 

Rolf Lehrmann
I panelet deltog: Lars Schmidt DF, Anne Madsen Socialdemokratiet, Jørgen Hansen Ny Borgerlige, Bent Jespersen Liberal Socialist, Niels Levinsen Alternativet, Linda Nielsen SF, Gert Jørgensen Konservative, Tommy Olsen Venstre, Anja Eberhardt EL, Nicolai Sandager LA, Bjarne Kjems Radikale
Rolf Lehrmann
Den imponerende tilhørerskare til valgmødet

Naturens Dag 2017

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I 2017 var temaet "Mangfoldighed i naturen".
Naturens Dag ved Kongskilde Naturcenter blev gennemført d. 10. september 2017 i et samarbejde mellem Kongskilde Naturcenter, DN Sorø, organisationer under Friluftsrådet og Dansk Hulebyg.
Det var første gang at Naturens Dag blev fejret ved Kongskilde Naturcenter, men blev en stor succes med op til 200 besøgende i alle aldre.

Læs mere ved at trykke på knappen nedenfor.


Velkomst til Naturens Dag ved Kongskilde Naturcenter med udlevering af kort over området og tidsplan for aktiviteterne


Sportur 2017 - Løng sporet

Søndag d. 20. august 2017 arrangerede DN i Sorø en spændende tur til den næringsfattige Bromme Plantage og det interessante naturområde i Løng som tidligere var en grusgrav.

Arrangementet var en del af DN Sorøs årlige tur til et af de i alt 11 spor, som foreningen passer via sporarbejdsgruppen.

Læs videre nedenfor.


Deltagerne i sporturen på vej ned ad Bjerget på vej rundt på Løng sporet


Høslet i Vaseskov

Lørdag d. 24/6 2017 foretog vi det traditionelle høslæt i Vaseskov – 9. år i træk!!

13 mødte op og deltog i arbejdet der foregik i meget blandet vejr – men med en hel del regn.

Vi nåede en rigtig stor del af engen dels på grund af den ret store opbakning, dels på grund af at mange af deltagerne har deltaget i masser af høslætarrangementer og er erfarne lesvingere.

Men den helt store årsag til at vi på en relativt kort dag kan nå så stor en del af engen er at vi stadig kan trække på uvurderlig hjælp fra såvel Værkstedet Åmosen og Sorø kommunes Nyttehold. En hjælp vi takker rigtigt meget for og som er af meget stor betydning for projektet. De fleste andre høslætprojekter jeg har kendskab til går halvdelen af tiden med at trække det slåede hø ud af engen – her kan vi stort set bruge al vores tid på at slå!!

Med til at holde liv i projektet er også den meget store opbakning fra udefra kommende ”rejsende i naturpleje”. Traditionelt igennem mange år nu, har langt over halvdelen af deltagerne ingen tilknytning til DN-Sorø!!! I år bestod næsten halvdelen af holdet af DN-Sorø aktive. En stor tak til alle deltagerne for en god indsats trods et særdeles blandet vejr!!

Der var i år ganske meget ”top” på engen og vi efterlod nok mere hø til vores ”høudtrækkere” end vi tidligere har gjort! Foråret må have bibragt en god kombination af vand, varme og sol! Igen i år så vi 2-3 ex af den sjældne Brunlig Perlemorsommerfugl på engen trods det triste vejr. Den rødlistede Gul Star blev ikke optalt men står med adskillige robuste tuer – sidste år blev optalt 9 tuer så vidt jeg husker og jeg gætter på at tallet i år nok er det samme. Tvebo Baldrian stod talrigt på den del af engen der tidligere overvejende husede den aggressive græs – Bjerg-Rørhvene.

 

René Andersen
En af vaseengens fornemme beboere - Gul Star

De 2 problem-arter på engen – Bjerg-Rørhvene og Ørnebregne – er stadig til stede, men i meget mindre mængder end før vi startede høslættet! Specielt Ørnebregne-forekomsten er kraftigt reduceret til næsten ingenting efter at have været dominerende lokalt i engen.

Vi har gjort en stor forskel for floraen i engen og projektet fortjener en stor opbakning fra afdelingen – og meget gerne med endnu flere aktive herfra!!

Mange hilsener

René Andersen


Vilde Blomsters Dag 18. juni 2017

DN Sorø og Dansk Botanisk Forening inviterede til 2 ture på de Vilde Blomsters Dag d. 18. juni 2017.

Læs nedenfor om de 2 ture og se billeder fra turene, herunder billeder af nogle af de planter vi mødte undervejs.Afsløring af informationstavle ved Krebshusalléen

Informationsskiltet ved Krebshusalléen blev afsløret d. 8. juni 2017 med deltagelse af bl.a. Formanden for TMU Jens Nygaard, Niels Kristian Zeeberg som repræsenterede Vejhistorisk Selskab og tovholder for Natur- og Fredningsgruppen i DN Sorø, Nils Kruse. Fotos: Rolf Lehrmann

Jens Nygaard indleder ved afsløringen af informationstavlen og informationsfolderen om Krebshusalléen,  Krebshusrundingen og Krebshuset

Nils Kristian Zeeberg fortalte om vejens historie


Nils Kruse, tovholder for DN Sorøs Natur- og fredningsgruppe fortalte om Krebshuset og arbejdet med etablering af informationstavlen

Jens Nygaard, formand for TMU i Sorø Kommune sloges lidt med afdækningen af informationstavlen

Så er også folderen til informationsfolderen fyldt


Grundlovsfest d. 5. juni 2017 i Dianalund

DN Sorø deltog aktivt i grundlovsfesten d. 5. juni 2017 i Dianalund. Der blev snakket meget om naturen i Sorø samt uddelt mange foldere over de spor som DN Sorø passer i kommunen, men også snakket om mange af de mange andre arbejdsgrupper som findes i DN Sorø. 

DN Sorø uddelte derudover sin folder som oplæg til de emner som vi meget gerne ser at politikerne tager op i forbindelse med oplæggene til Kommunalvalg 2017.

Lidt billeder taget af Rolf Lehrmann fra dagen ses vedlagt.


DN Sorøs bod til grundlovsfesten 5. juni 2017 i Dianalund
DN Sorøs bod til grundlovsfesten 5. juni 2017 i Dianalund
Borgmesteren, Gert Jørgensen, indledte grundlovsdagen i Dianalund
Mette Frederiksen var en af grundlovstalerne i Dianalund
Simon Emil Ammitzbøll var en af grundlovstalerne i Dianalund
Pia Olsen Dyhr var en af grundlovstalerne i Dianalund, her med den lokale borgmesterkandidat Linda Nielsen
De lokale debatdeltagere sammen med Poul Erik Skammelsen
De lokale debatdeltagere
Et udsnit af dagens mange tilhørere
Nogle af de søde børn som underholdt på grundlovsdagen

Fin tur på Fuglenes Dag d. 28. maj 2017

Pragtfuldt vejr, stille og helt uden skyer. 

De 25 deltagere, som var kommet meget tidligt op (turen starter kl. 03:30) blev budt velkommen af Rolf Lehrmann og en Rødstjert, som sad lige over vores hoveder og sang. Rødstjerten er en rigtig succeshistorie, idet den næsten var forsvundet fra vores natur, men er vendt flot tilbage efter at der sprøjtes mindre i dens vinterkvarterer syd for Sahara.

Turen gik derefter de 50 meter ud på stien over Flommen, lige uden for Sorø By. 

På grund af det lyse vejr var solsortene allerede gået i gang, så vi måtte finde en nattergal, som sad tæt på stien for at få den klart frem. 

Her var nattergalene samarbejdsvillige, idet en af de 3 nattergale på Flommen havde sat sig i et krat lige op ad stien. 

Vi fik lang tid til at gå med at undres over at det er en enkelt fugl, som kan frembringe så forskellige vellyde.

Også på resten af turen var fuglene meget samarbejdsvillige, så vi fik hørt de fleste af dem både godt og længe, herunder: Løvsanger, Munk, Tornsanger, Gøg, Ringdue, Bogfinke, Gærdesmutte, Solsort og Sangdrossel, mens Dobbeltbekkasin, Grå Fluesnapper, Fasan, Ringdue og Landsvale blot fløj/gik forbi.

Stæren er kommet tilbage på Flommen, bl.a. i de opsatte redekasser. Det fik vi snakket en del om, men alle kunne berette om manglende stære i redekasserne, en trist udvikling, som de opsatte redekasser næppe kan gøre så meget ved.

Pitstoppet ved Runde Mose blev brugt til udlevering af fuglebrochurer og en opfordring til at melde sig under fanerne i de organiserende foreninger, DN (Sorø) og DOF (Vestsjælland).

Turen sluttede som sædvanligt ved Sejers Konditori, hvor man kunne købe lækkert morgenbrød til at tage med hjem til sovetrynerne derhjemme.

---

Journalist Ulla Grundtvig Brask, Dagbladet kom forbi Flommen d. 28. maj 2017 kl. 10:00 og lavede et interview med Rolf, hvilket resulterede i en fin artikel i Dagbladet/Sjællandske Tidende. Se avisen og den korte version i vedlagte link: 

http://sn.dk/Soroe/Det-er-nu-du-kan-hoere-nattergalen/artikel/658971


De mange deltagere på turen på Fuglenes Dag, her ved pitstoppet ved Runde Mose. Fotograf: Rolf Lehrmann

Udsigten over Runde Mose ved pitstoppet. Fotograf: Niels Hilker

Journalist Ulla Grundtvig Brask kom forbi Flommen kl. 10:00 og lavede et interview med Rolf, som blev bragt i Dagbladet d. 30-05-2017. Foto: Rolf Lehrmann


En spændende eftermiddag hos Fornyet Energi

DN Sorø markerede Jordens Dag den 22. april med et besøg i Stenlille hos Fornyet Energi. 

De godt 50 fremmødte blev delt i to hold, der på skift gik med enten Karen Abrahamsson eller Flemming Abrahamsson og fik fortalt om masseovne, Romford-ovne og raketovne.

Fornyet Energi tilstræber så vidt muligt at bruge lokale materialer eller genbrug. En undtagelse er amerikansk ler, der kan bruges som puds på vægge i forskellige farver. Tilsvarende lertype findes ikke i Danmark. Inspirerende foredrag, og de runde, organiske former kunne lede tanken hen på Gaudis byggerier i Barcelona.

Der var også lejlighed til at se på kompost-toiletter, som blev udnævnt til den ultimative kildesortering med adskillelse af urin og fækalier, som opsamles og anvendes lokalt efter kompostering. Fornyet Energi har gennem 40 år været pioner indenfor bæredygtigt byggeri.

En udbytterig lørdag eftermiddag, som indgår i DN Sorøs serie af klimaarrangementer.

Læs også den fine artikel som Sjællandske Tidende havde på lørdag d. 5. april 2017, læs her og den ligeledes fine artikel i Dit-Sorø her.


Jan Woollhead byder velkommen hos Fornyet Energi. Flemming og Karen Abrahamsson lytter med, fotograf: Niels Hilker

Fra besøget hos Fornyet Energi, foto: Line Petersen

Fra besøget hos Fornyet Energi, foto: Line Petersen


Affaldsindsamling 2017

Søndag d. 2. april 2017 blev der samlet affald ind i hele Sorø kommune. DN arrangerer hvert år en indsamlingskampagne, som rundes af med en landsindsamling af affald i naturen.

Søndagens affaldsindsamling blev meget succesfuld. Succesfuld fordi rigtig mange deltog, succesfuld fordi vi fik fjernet rigtig meget unødigt affald og succesfuld fordi vi kunne konstatere, at der ligger mindre affald, især glasaffald, end der tidligere har gjort.

Sjællands Tidende havde d. 4. april 2017 en fin artikel om indsamlingen, se her.

Læs mere om den succesfulde indsamling nedenfor.


Aktivitet ved indsamlingsstedet ved Borde/bænke sættet ved Banevej Rolf Lehrmann
DNs formand og næstformand samler affald Rolf Lehrmann

Vandets Dag – Oplev Sorø for oven og bliv klogere på grundvand

Verden over blev der d. 22. marts sat fokus på drikkevand ved FNs temadag ”Vandets Dag”.

I denne anledning inviterede Danmarks Naturfredningsforening Sorø og Sorø Forsyning til et besøg på Vandtårnet ved Pedersborg.

Her fik de i alt 80 gæster mulighed for at opleve en hel unik udsigt over Sorø og Pedersborg og høre om grundvandets vej til vores vandhaner.

I Danmark har vi rent drikkevand af høj kvalitet og vi får som nogle af de eneste udelukkende grundvand ud af vandhanen. Denne mulighed skal vi passe på og sørge for at bevare til kommende generationer.

Vejret på dagen var ideelt og de 2 engagerede medarbejdere fra Sorø Forsyning fortalte om vandets og dets vej, og de ansvarlige fra DN Sorø, Simone Andersen og Ragnild Lindsø sørgede for vådt (postevand), tørt (hjemmebagte boller) og opgaver (7 spændende poster i landskabet omkring vandtårnet), mens Niels Hilker og Rolf Lehrmann, også fra DN Sorø, hjalp folk til rette.

Se en række billeder fra eftermiddagen ved at klikke nedenfor.


Vandtårnet vi skulle besøge stod i sin smukkeste pragt


Jesper Theilgaard var et tilløbstykke

Der var 120 tilhørere til Grønt Forums debataften, hvor meteorolog Jesper Theilgaard med sit foredrag ”Mellem orkaner og klimaændringer” fortalte om klimaet og de konsekvenser klimaændringerne medfører

Jesper Theilgaard indledte med at vise et foto af jordkloden. Se. Der ér ingen navlestreng. Vi får ikke tilført noget som helst, så de ressourcer vi har på jorden - det er dem, vi har. Vi får ikke flere. Skulle hele verden forbruge lige så meget, som vi gør her i Danmark, skulle vi have 3,2 planeter til at producere de nødvendige ressourcer. Sådan illustrerede han udfordringerne med at beskytte og bevare jordens ressourcer.

Foredraget kom vidt omkring med bl.a. med beskrivelse af de hyppigere situationer med ekstreme vejrfænomener og med ros til klimaaftalen i Paris, hvor alle deltagerlande for første gang skrev under på en fælles aftale og dermed forpligtede sig til at bidrage til løsningerne.

Efter det engagerede foredrag var spørgelysten stor og svarene mange og kompetente. Til slut sad alle tilbage med en erkendelse af, at handling på klimaområdet er nødvendig og en vilje til at gøre noget. - Når de kan i Paris, så kan vi også i Sorø.


Jesper Theilgaard og DN Sorøs formand Niels Hilker, som var tovholder for arrangementet Rolf Lehrmann
Salen var fyldt med 120 tilhørere til Jesper Theilgaards foredrag Rolf Lehrmann