Da tidligere overlærer ved Sorø Borgerskole, C.O. Egede-Jensen, tilbage i 1970erne oplærte mig som botaniker, fortalte han, at Brun Fladaks kun kom frem i tørre efterår med lav vandstand i Tystrup Sø. Her voksede den på blotlagte mudderbanker ved Frederikskilde Skov og Suserup Skov.

Når en plante kan overleve som frø i jorden gennem årtier, og den kun spirer frem med mange års mellemrum, siger botanikere, at planten er meteorisk i sin forekomst. Der ligger således tusindvis af uspirede frø fra Brun Fladaks i søbunden langs bredden af Tystrup Sø.

I dag kan man -  som det eneste sted i Danmark -  se Brun Fladaks hvert år ved Frederikskilde Strand. Når turisternes kanoer bliver trukket op gennem sandet, blotlægges frøene fra Brun Fladaks, og de spirer. I begge ender af stranden ved rørsumpene, hvor badegæsterne ikke færdes så meget, er der ro nok til, at Brun Fladaks kan vokse sig stor og sætte frø sidst i september til hen i oktober måned. Nogle år er der få planter, andre år rigtig mange.

Første rapport om Brun Fladaks fra dette sted stammer fra botanikeren P. Nielsen, som i 1872 angav planten fra ”Kongskilde ved Tjustrup Sø”.

Brun Fladaks er gennem de sidste 150 år fundet på en hel del lokaliteter på Øerne, men da der kan gå mange årtier mellem dens forekomst på et givet voksested, så betragtes den i dag som meget sjælden i Danmark.

Brun Fladaks er på IUCNs rødliste over truede arter, så Sorøs borgere har et stort ansvar for gennem byråd og naturorganisationer at sørge for at beskytte denne plantearts levested. International Union for Conservation of Nature (IUCN) er et verdensomspændende netværk af både regeringer og naturorganisationer, der blandt andet arbejder for at beskytte Verdens biodiversitet.

Tekst & fotos: lektor og hovedfagsbotaniker John Holst

Brun Fladaks fotograferet ved Tystrup Sø på Naturens Dag d. 8. september 2019