Naturen i Sorø

Årets sidste arrangement i regi af DN Sorø var vendt rundt, idet det var DN Sorø ved næstformanden, Rolf Lehrmann, som var indbudt til at være oplægsholder for 2.g-ere på Sorø Akademis Skole i forbindelse med en emneuge/et innovationsprojekt.
Det var således eleverne, som skulle arbejde en uge med en opgave om at gøre noget godt for naturen i Sorø.

Eleverne havde kastet sig over opgaven og havde bl.a. gjort meget ud af at præsentere deres oplæg med plancher og masser af gode idéer. Der var arbejdet med mange emner, lige fra affaldshåndtering til vildtstriber og oplevelser.

Tak for invitationen til at komme med oplæg og til at deltage i fremlæggelsen. DN Sorø håber, at opgaven har sat gang i nogle tanker om naturen hos eleverne og tog selv en masse med tilbage omkring arbejdet med at engagere de unge.

DN Sorøs oplæg til 2.g-erne kan læses her.

Billeder fra elevernes fremlæggelser kan ses her:

Gruppe 1 (Tour de Sorø) fremlægger resultatet af en uges arbejde med emnet: Naturen i Sorø.
Gruppe 2 (Sorø Frelserne) fremlægger resultatet af en uges arbejde med emnet: Naturen i Sorø - Sorø Sø rundt
Gruppe 3 (Vildere og skønnere) fremlægger resultatet af en uges arbejde med emnet: Naturen i Sorø - om grønne tage på byens huse

Gruppe 5 (GIS) fremlægger resultatet af en uges arbejde med emnet: Naturen i Sorø - med et emne om skrald.
Gruppe 4 (Gruppe 3) fremlægger resultatet af en uges arbejde med emnet: Naturen i Sorø - om en tur rundt om Sorø Sø med QR-koder.
Gruppe 6 (De grønne Soranere) fremlægger resultatet af en uges arbejde med emnet: Naturen i Sorø - vildtstriber i Akademihaven
Gruppe 7 (Sorø natur Front) fremlægger resultatet af en uges arbejde med emnet: Naturen i Sorø- med gådefulde QR-ture.
Gruppe 8 (753) fremlægger resultatet af en uges arbejde med emnet: Naturen i Sorø, med fokus på kulturperlen Kulebjerg Overdrev.
Vejlederne på Sorø Akademi: Marie Hauge og Jens Christian Larsen. De havde inviteret DN Sorø/næstformanden til at holde oplæg om Naturen i Sorø og deltage i gennemgangen ugen efter - super initiativ.

Sorø Økojord

Velbesøgt informationsmøde om Sorø Økojord d. 26. oktober 2022.

Med over 40 fremmødte blev informationsmødet om Sorø Økojord en stor succes.

Mødet, der havde DN Sorø som medindbyder, blev indledt med, at de tre initiativtagere, Michael Torp, Morten Suhr og Morten Knudsen fortalte om ideen med at etablere en økologisk gård i Sorø kommune.

Niels Hilker, DN Sorøs formand, fulgte op og berettede om det nære samarbejde med DN. Hvorefter Kim Qvist, som er direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, gjorde rede for de større perspektiver i projektet i relation til den grønne omstilling.

Og endelig gav landmand Lars Sørensen, Ørbækgården i Lejre et indblik i livet som landmand på en af de ejendomme, som Danmarks Økologiske Jordbrugsfond har købt.

Efter oplæggene var der god spørgelyst og en livlig debat. Man kan læse mere om Sorø Økojord og om aktietegningen på jordbrugsfondens hjemmeside; herHøslæt på engen i Vaseskov 2022

Igen i år arrangerede plejegruppen høslæt på engen i Vaseskov, i år d. 4. september.

10 mænd og en kvinde gav den en skalle, så vi fik slået det meste af engen i Vaseskov.

Efter veludført arbejde blev der hvilet ud i det gode vejr.

Jens Jørgen Hansen

Jens Jørgen Hansen

Sportur i Bromme Plantage 2022

Lørdag d. 20. august 2022 bød DN Sorø sporgruppe på tur i Bromme Plantage, på det gule spor.
I alt 18 deltagere havde fundet frem til bålhytten i skoven sådan en fin sensommerdag.
Jan E. Pedersen som især er flittig med at passe sporet viste rundt og fortalte om det arbejde som såvel Stiftelsen som DN Sorøs sporgruppe gør for at det fortsat er en fin oplevelse af gå rundt på sporet.

Bromme Plantage er meget anderledes end de andre Sorø skove, primært pga.  den meget magre undergrund, som jo også er baggrunden for den intensive udnyttelse i området.

En sådan var sommerdag var det en herlig oplevelse at bevæge sig rundt i den kølige skov og bl.a. opleve de imponerende myretuer som præger skovbunden.
Der var heldigvis en del kyndige botanikere med på turen så vi fik undervejs fortalt en del om de planter vi mødte.

Efter et par dejlige timer i skoven sagde vi tak til de tilstedeværende fra sporgruppen for deres arbejde med at passe sporene.

Sporgruppens deltagere foran hytten i Bromme Plantage - Søren Hansen, Jens Jørgen Hansen, Jan E. Pedersen, Johnny Hansen

Sporgruppen har altid brug for flere aktive til at passe sporene og til løbende at fylde foldere i de opsatte folderkasser, se nærmere om arbejdsgruppen ved at trykke på knappen nedenfor.

Læs mere om sporene i Bromme Plantage ved at trykke på knapperne nedenfor:


Jan E. Pedersen byder velkommen til turen på det gule spor i Bromme Plantage.

 

Jan E. Pedersen fortæller om skoven.

---

Et af de emner der blev spurgt ind til er planerne for den fortsatte gravning i Bromme Plantage. 

DN Sorø er hverken myndighed eller ejer af området, så vi kan kun fortælle, hvad vi har fået oplyst af Stiftelsen Sorø Akademi og har modtaget fra Region Sjælland, som er myndighed på området.

Her er det kort vi har modtaget over det aktuelle og kommende graveområde:

Hele gravetilladelsen kan læses her.

Hele området er af Region Sjælland udlagt til graveområde, så det er meget lidt, vi som DN afdeling kan gøre, andet end at opretholde en løbende dialog med ejer, region, kommune og udvinder med henblik på at området i videst muligt omfang vil blive efterbehandlet til natur med adgang for offentligheden og at evt. andre aktiviteter, herunder evt. støjende aktiviteter vil blive håndteret efter fornuftige regler og forudgående høring. Stiftelsen selv har lovet, at 1/3 af området vil blive udlagt til natur, mens de vil forsøge at udleje det resterende område til betalte aktiviteter.


Vilde Blomsters Dag 2022

Dansk Botanisk Forening og DN Sorø indbød også i 2022 til en tur på Vilde Blomsters Dag, i år d. 19. juni 2022. Turen gik til en af Sorøs glemte perler, Kulebjerg Overdrev. Området ligger godt gemt inde bag Jyderupstien og skiltningen af stien dertil og af selve området er absolut ikke vedligeholdt. Men selve området er en perle, et af landets fornemmeste overdrev. Overdrevet plejes på forbilledlig vis, har derfor den helt specielle karakter for et sådant kulturlandskab.
Læs mere på Fredninger i Danmark:

Starten på turen på Vilde Blomsters Dag foregik desværre i regnvejr, hvorfor kun i alt 6 deltagere havde fundet vej. Deltagerne var dog klædt på til vejret og fik en fin tur, hvor biolog Jan Woollhead ledte os rundt på området og fik bestemt alt det vi så.

Alt i alt en herlig tur.

Billeder fra turen:

Rolf Lehrmann

Det regnede en smule på Vilde Blomsters Dag 2022 på Kulebjerg Overdrev, så i alt var vi kun 6 deltagere på turen, men regnen generede ikke, vi var godt klædt på.

 

Rolf Lehrmann

Skiltningen ved Kulebjerg er meget ringe. Dette gamle skilt er opsat af Vestsjællands Amtskommune. Amterne blev nedlagt i 2007, så skiltet er fra før dette tidspunkt.

 

Rolf Lehrmann

Rester af en gammel gravhøj på overdrevet, som ikke er registreret på Slots- og Kulturstyrelsens fortegnelser.
Af fredningen fremgår det ellers: "De til Stendyssen hørende Sten maa ikke fjernes fra Stedet og det samme gælder de paa Arealet værende Kampesten"

 

Rolf Lehrmann

Kulebjerg Overdrev er en fryd for øjet

 


Rolf Lehrmann

Overdrev med engmyrer, flot passet af køerne.

 

Rolf Lehrmann

Der snakkes og botaniseres.

 

Rolf Lehrmann

Tiggerranunkel i søen på Kulebjerg Overdrev.

 

Rolf Lehrmann

Den officielle indgang til Kulebjerg Overdrev - ikke prangende, snarere glemt.

 

Rolf Lehrmann

Det eneste officielle skilt til Kulebjerg Overdrev. Stien er i øvrigt lige så skjult som skiltet.

 

Rolf Lehrmann

Jan Woollhead med en Lundfladstjerne, karakteristisk for området.

Tak for fin guidning på området.


Botanik og fuglestemmer i Bimosen

DN Sorø og Sorø Kodriverlaug inviterede d. 9. juni 2022 til en tur til Bimosen i Sorø Sønderskov for at kigge på planter og lytte efter fuglestemmer.

Det blev en fin tur, hvor i alt 32 deltagere nød det gode, stille vejr og lyttede til de 3 kompetente guider som viste rundt på skovengen - Bimosen, som plejes af en flok veltilfredse køer overvåget af Kogræsserlaugets frivillige.

Vi fik fremvist følgende planter:
Kødfarvet gøgeurt, Skovhullæbe, Tyndakset gøgeurt, Mælkeurt,   Bidende ranunkel, Lancetvejbred, Mark-frytle,  Akselblomstret star, Kamgræs, Hulkravet kodriver, Hjertegræs, Lyse-siv, Hundegræs, Lav ranunkel,  Dueurt sp., Vand-mynte, Alm. røllike, Håret star, Vellugtende gulaks, Hjortetrøst og Eng-nellikerod.

Af fugle hørte og så vi følgende:
Rødhals, Bogfinke, Sangdrossel, Ringdue, Gransanger, Stor Flagspætte, Musvit, Munk, Gråkrage, Gærdesmutte, Solsort, Fiskehejre, Løvsanger, Tornsanger, Gøg.

Tak til DN Sorø og Sorø Kodriverlaug (www.kodriverlaug.dk) for kompetent guidning.


Michael Torp byder velkommen til gåturen til Bimosen d. 9. juni 2022 Rolf Lehrmann
Skovhullæbe, en orkide, stod fint langs vejen, dens foretrukne voksested Rolf Lehrmann
Deltagerne viser en af guiderne, Lena Bau, en star til bestemmelse Rolf Lehrmann
En mælkeurt på engen. De er almindelig mælkeurt (Polygala vulgaris). Navnet skyldes at planten tilskrives den egenskab at forøge køernes mælkeydelse. Rolf Lehrmann
Denne orkide blev bestemt til Tyndakset gøgeurt Rolf Lehrmann
Michael fra kodriverlauget med en kodriver i hænderne (altså planten) Rolf Lehrmann
DN repræsentanterne på engen: Michael Torp (DN Sorø og Kodriverlauget), Jan Woollhead (DN Sorø og botanisk forening), Lone Kunkel (DN Sorø), Lena Bau (DN og DN Sorø) Rolf Lehrmann

Fuglenes Dag 2022

Endnu en gang blev turen på Fuglenes Dag afviklet med start på Flommen i Sorø. Der var i alt mødt 18 deltagere op klokken 03:30, et flot fremmøde på det meget tidlige tidspunkt.
For første gang i mange år var der mere end 2 syngende nattergale på Flommen, nemlig i alt 4 nattergale som sloges med sang som våben på det afgrænsede område.

Selve Flommen bød derudover på en overflyvende Skovsneppe og en ivrigt syngende Kærsanger, som havde mange toner fra sangdrossel blandet ind i sin sang.

Turen gik som sædvanligt gennem Sorø Sønderskov til Runde Mose og derfra tilbage til udgangspunktet med mange stop undervejs. 
Turlederen, Rolf Lehrmann, gjorde undervejs opmærksom  på DN Sorøs nyeste arbejdsgruppe som arbejder med flagermus, og Lone Kunkel kunne undervejs udpege såvel dværgflagermus som brunflagermus via en medbragt mikrofon og app på sin smartphone. Der er fortsat pladser i arbejdsgruppen, se om gruppen via et tryk på nedenstående knap.

Turen sluttede som sædvanligt under den kaukasiske vingevalnød kl. 06:00, klar til at komme helligdagen i hu.


Rolf Lehrmann

Deltagerne i Fuglenes Dag 2022. Her i svagt lys under Navnebøgen.

 

Rolf Lehrmann

Deltagere ved Fuglenes Dag 2022, her ved Runde Mose


Affaldsindsamling 3. april 2022

DN og naturen siger tak efter en fremragende affaldsindsamling.

I søndags d. 3. april 2022 kunne man se de gule veste i aktion langs veje, stier, i skovbryn og ved søbredder i Sorø og omegn.
De var alle affaldshelte. 140 børn og voksne mødte op til Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Der blev ryddet op i vores bynære natur. Desværre kunne vi konstatere, at der var mere affald end der har været i de to sidste år med corona. Vi kunne også se, at der er områder helt uden affald, fordi lokale beboere samler affald, når de går tur.
Med året succesfulde affaldsindsamling er naturen forårsklar i Sorø. 

Fakta: der blev samlet ind i Sorø by og omegn, Fjenneslev, Nyrup, Dianalund, Stenlille mm. 

Der blev bl.a. fundet en gammel cykel, en pung med sygesikringskort fra Vestsjællands amtskommunes tid, hjulkapsler, mængder af flasker  ved vandtårnet, etc.

DN Sorø er klar til at arrangere en ny indsamling i 2023, men håber reelt at der slet ikke bliver behov for at samle affald ind fordi der slet ikke bliver smidt affald i naturen.

Har du lyst til at være med til at arrangere indsamlingen, så tryk på nedenstående knap og læs om DNs arbejdsgruppe.


2 affaldshelte med dagens første bytte, en hjulkapsel Rolf Lehrmann
KFUM Spejderne Frederiksberg - Bisp Absalon gruppen, er klar til indsamling - så kan der samles meget ind Rolf Lehrmann
DN Sorøs Affaldsgruppe og formanden, Niels Hilker efter veludført arbejde. Rolf Lehrmann

Klimaskole

Armin Vauk, som er tovholder for DN Sorøs arbejdsgruppe for Grøn Omstilling, stod for dette aften arrangement, hvor deltagerne kunne få svar på vores spørgsmål og samtidig få en forklaring på, hvorfor der findes flere forskellige bud på, hvordan den grønne omstilling kommer til at påvirke os.

Arrangementet gav et rids af klimaforandringernes årsager og gennemgik nogle af de risici, vi står overfor, hvis vi handler for sent. Derudover introduceredes en vej, der ved hjælp af sikre og velafprøvede teknologier, kan gøre os til et nul-emissionssamfund frem mod 2050. Arrangementet blev afsluttet med en skitse af, hvad omstillingen konkret kan betyde for os.

I alt 22 deltagere havde fundet vej til arrangementet og havde en god og lærerig dag.

Har du lyst til at deltage i DNs lokale arbejde med den grønne omstilling, så tryk på nedenstående knap og henvend dig til tovholderne.

Arbejdsgruppen har skrevet en række tekster om klimaet, tryk på nedenstående knap og læs disseKatja Bjørn Parlo indleder DN Sorøs Klimaskole på Værkerne i Sorø d. 30. marts 2022. Rolf Lehrmann
Armin Vauk var vores lærer på turen gennem fremtiden for klimaet og hvad vi kan gøre for at vende udviklingen. Rolf Lehrmann
Udsnit af de mange deltagere på 'Klimaskolen' på Værkerne d. 30. marts 2022 Rolf Lehrmann