På årsmødet d. 7/11-2018 var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg + et medlem, som skulle erstattes for sin resterende valgperiode, da vedkommende selv havde valgt at træde ud af bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet d. 13. november 2018 konstituerede bestyrelsen sig med formand og næstformand, begge var genvalg. Der blev samtidig taget et billede af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter:

 

Bestyrelse i DN Sorø efter bestyrelsesmødet d. 13. november 2018. 

Fra venstre: Jan Woollhead, Benny Werge, Henning Bussenius-Larsen, Michael Torp (suppleant), Ragnhild Lindsø, Niels Levinsen, Niels Hilker, Nils Kruse, Jeppe Jørgensen, Jan E. Pedersen, Rolf Lehrmann. 
Bestyrelsesmedlemmerne Lena Bau og Signe Friis Jørgensen samt suppleanterne Simone Andersen og Michael Daugård var ikke til stede på bestyrelsesmødet.

Foto: Rolf Lehrmann

Konstituering af afdelingsbestyrelsen i DN Sorø med ændringer pr. november 2018:

Formand : Niels Hilker (niels.hilkers@gmail.com)

Næstformand og sekretær : Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Dirigenter: Jeppe Jørgensen, Nils Kruse

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Benny Werge, Jan E. Pedersen, Jan Woollhead, Henning Bussenius-Larsen, Ragnhild Lindsø, Signe Friis Jørgensen, Niels Levinsen og Lena Bau

Suppleant(er):  Simone Andersen, Michael Daugård og Michael Torp

Redaktør af hjemmesiden: Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Formandskabet:

  • Formand og næstformand udgør DN Sorøs formandskab, læs om formandskabets opgaver ved at trykke på nedenstående knap.

Arbejdsgrupper:

  • DN Sorø er i høj grad organiseret i arbejdsgrupper, læs mere om disse ved at trykke på knappen nedenfor og kontakt gerne den enkelt tovholder via mail.