På årsmødet d. 6/11-2019 var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Henning Bussenius-Larsen, Ragnhild Lindsø og Lena Bau blev genvalgt for en 3-årig periode, mens Armin Vauk blev nyvalgt, ligeledes for en 3-årig periode. Benny Werge havde valgt ikke at fortsætte, tak for arbejdet fra hans side.

Suppleanterne er på valg hvert år og følgende blev valgt: Kirstine Dahl (nyvalgt - 1. suppleant), Simone Andersen (genvalg - 2. suppleant), Michael Torp (genvalg - 3. suppleant)

På bestyrelsesmødet d. 12. november 2019 konstituerede bestyrelsen sig med formand, Niels Hilker, og næstformand, Rolf Lehrmann, begge var genvalg.  

Bestyrelsen i DN Sorø inkl. suppleanter efter bestyrelsesmødet d. 12. november 2019. 

Fra venstre: Nils Kruse, Jan E. Pedersen, Simone Fie Andersen, Ragnhild Lindsø, Michael Torp, Lena Bau, Niels Levinsen, Jan Woollhead, Henning Bussenius-Larsen, Armin Vauk, Signe Friis Jørgensen, Niels Hilker, Jeppe Jørgensen, Rolf Lehrmann
Suppleant Kirstine Dahl kunne ikke deltage i fotograferingen.

Foto: Rolf Lehrmann (selfie)

Konstituering af afdelingsbestyrelsen i DN Sorø med ændringer pr. november 2019:

Formand : Niels Hilker (niels.hilkers@gmail.com)

Næstformand og sekretær : Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Dirigenter: Jeppe Jørgensen, Nils Kruse

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Armin Vauk, Jan E. Pedersen, Jan Woollhead, Henning Bussenius-Larsen, Ragnhild Lindsø, Signe Friis Jørgensen, Niels Levinsen og Lena Bau

Suppleant(er):  Kirstine Dahl, Simone Andersen og Michael Torp

Redaktør af hjemmesiden: Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Formandskabet:

  • Formand og næstformand udgør DN Sorøs formandskab, læs om formandskabets opgaver ved at trykke på nedenstående knap.

Arbejdsgrupper:

  • DN Sorø er i høj grad organiseret i arbejdsgrupper, læs mere om disse ved at trykke på knappen nedenfor og kontakt gerne den enkelt tovholder via mail.