På årsmødet d. 8. november 2017 blev en ny bestyrelse valgt for det kommende år. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende på bestyrelsesmødet d. 16. november 2017, her var der genvalg af formanden, Niels Hilker og næstformanden Rolf Lehrmann

Den valgte bestyrelse fotograferet på bestyrelsesmødet d. 12. december 2017:

Fra venstre: Signe Friis Nielsen, Jan Woollhead, Niels Hilker, Nils Kruse, Ragnhild Lindsø, Rolf Lehrmann, Henning Bussenius-Larsen, Jeppe Jørgensen, Benny Werge.
Bent Jyderup, Jan E. Pedersen og Line Petersen samt suppleanterne Simone Andersen og Michael Daugård var fraværende.

Konstituering af afdelingsbestyrelsen i DN Sorø med ændringer pr. november 2017:

Formand : Niels Hilker (niels.hilkers@gmail.com)

Næstformand og sekretær : Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Dirigenter: Jeppe Jørgensen, Nils Kruse

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Benny Werge, Jan E. Pedersen, Jan Woollhead, Henning Bussenius-Larsen, Bent Jyderup, Line Petersen, Ragnhild Lindsø og Signe Friis Nielsen

Suppleant(er):  Simone Andersen og Michael Daugård

Redaktør af hjemmesiden: Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Formandskabet:

  • Formand og næstformand udgør DN Sorøs formandskab, læs om formandskabets opgaver ved at trykke på nedenstående knap.

Arbejdsgrupper:

  • DN Sorø er i høj grad organiseret i arbejdsgrupper, læs mere om disse ved at trykke på knappen nedenfor og kontakt gerne den enkelt tovholder via mail.