På årsmødet d. 6/11-2019 var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Henning Bussenius-Larsen, Ragnhild Lindsø og Lena Bau blev genvalgt for en 3-årig periode, mens Armin Vauk blev nyvalgt, ligeledes for en 3-årig periode. Benny Werge havde valgt ikke at fortsætte, tak for arbejdet fra hans side.

Suppleanterne er på valg hvert år og følgende blev valgt: Kirstine Dahl (nyvalgt - 1. suppleant), Simone Andersen (genvalg - 2. suppleant), Michael Torp (genvalg - 3. suppleant)

På bestyrelsesmødet d. 12. november 2019 konstituerede bestyrelsen sig med formand, Niels Hilker, og næstformand, Rolf Lehrmann, begge var genvalg.  

På bestyrelsesmødet d. 27. oktober 2020 trådte Nils Kruse ud af bestyrelsen og blev afløst af 1. suppleanten Kirstine Dahl

Bestyrelsen i DN Sorø inkl. suppleanter efter bestyrelsesmødet d. 12. november 2019. 

Fra venstre: Nils Kruse, Jan E. Pedersen, Simone Fie Andersen, Ragnhild Lindsø, Michael Torp, Lena Bau, Niels Levinsen, Jan Woollhead, Henning Bussenius-Larsen, Armin Vauk, Signe Friis Jørgensen, Niels Hilker, Jeppe Jørgensen, Rolf Lehrmann
Kirstine Dahl kunne ikke deltage i fotograferingen.

Foto: Rolf Lehrmann (selfie)

Afdelingsbestyrelsen i DN Sorø med ændringer pr. 27. oktober 2020:

Formand : Niels Hilker (niels.hilkers@gmail.com)

Næstformand og sekretær : Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Dirigent: Jeppe Jørgensen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Armin Vauk, Jan E. Pedersen, Jan Woollhead, Henning Bussenius-Larsen, Kirstine Dahl, Ragnhild Lindsø, Signe Friis Jørgensen, Niels Levinsen og Lena Bau

Suppleant(er):  Simone Andersen og Michael Torp

Redaktør af hjemmesiden: Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Formandskabet:

  • Formand og næstformand udgør DN Sorøs formandskab, læs om formandskabets opgaver ved at trykke på nedenstående knap.

Arbejdsgrupper:

  • DN Sorø er i høj grad organiseret i arbejdsgrupper, læs mere om disse ved at trykke på knappen nedenfor og kontakt gerne den enkelt tovholder via mail.