På årsmødet d. 9. november 2022 var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Resultatet af valghandlingen på årsmødet blev at følgende blev indvalgt for en 3-årig periode:

  • Armin Vauk (genvalg)
  • Lena Bau (genvalg)
  • Ragnhild Lindsø (genvalg)
  • Jens Jørgen Hansen (nyvalg)

Suppleanterne er på valg hvert år og følgende blev valgt:

  • Kirstine Dahl, valgt som 1. suppleant
  • Tine Buch, valgt som 2. suppleant
  • Kirsten Skovgaard Mathorne, valgt som 3. suppleant

Bestyrelsen i DN Sorø inkl. suppleanter efter årsmødet d. 9. nov. 2022 og konstitueringen på bestyrelsesmødet d. 15. november 2022. 

Bagerst fra venstre:
Rie Kristensen, Signe Friis Jørgensen, Niels Hilker (formand), Kirsten Skovgaard Mathorne (suppleant), Jeppe Jørgensen, Tine Buch (suppleant), Armin Vauk, Jan Woollhead, Niels Levinsen, Rolf Lehrmann (næstformand).
Forrest fra venstre: Jan E. Pedersen, Jens Jørgen Hansen.
Følgende kunne desværre ikke deltage i det konstituerende møde: Lena Bau, Ragnhild Lindsø, Kirstine Dahl (suppleant)

Foto: Rolf Lehrmann 

Afdelingsbestyrelsen i DN Sorø pr. 15. november 2022:

Formand : Niels Hilker (niels.hilkers@gmail.com)

Næstformand og sekretær : Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Dirigent: Jeppe Jørgensen og Rie Kristiansen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Armin Vauk, Jan E. Pedersen, Jan Woollhead, Jens Jørgen Hansen, Ragnhild Lindsø, Signe Friis Jørgensen, Niels Levinsen og Lena Bau

Suppleant(er):  Kirstine Dahl,  Tine Buch og Kirsten Skovgaard Mathorne

Redaktør af hjemmesiden: Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Formandskabet:

  • Formand og næstformand udgør DN Sorøs formandskab, læs om formandskabets opgaver ved at trykke på nedenstående knap.

Arbejdsgrupper:

  • DN Sorø er i høj grad organiseret i arbejdsgrupper, læs mere om disse ved at trykke på knappen nedenfor og kontakt gerne den enkelt tovholder via mail.