Fredning af areal i Store Åmose

Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har fremsat et forslag til supplerende fredning af et areal i Store Åmose, i alt 23,6 ha.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Kulturstyrelsen.
Fredningsområdet ligger i Sorø Kommune syd for Åmose Å og supplerer fredningen af den centrale del af Store Åmose mod vest.

D. 30. november 2018 har Fredningsnævnet udvirket en afgørelse i den langstrakte sag, men pga. erstatningsbeløbets størrelse samt en klage over en enkelt bestemmelse i Fredningsnævnets kendelse er afgørelsen sendt til klagenævnet.

Klagenævnet har i december 2019, dvs. 1 år efter modtagelse af sagen bedt om kommentarer til den fremsendte klage, en handling som burde være gennemført umiddelbart efter modtagelsen.

Se videre ved tryk på knappen: