Fredning af areal i Store Åmose

Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har fremsat et forslag til supplerende fredning af et areal i Store Åmose, i alt 23,6 ha.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Kulturstyrelsen.
Fredningsområdet ligger i Sorø Kommune syd for Åmose Å og supplerer fredningen af den centrale del af Store Åmose mod vest.

Se videre ved tryk på knappen: