Kommunal- og regionsrådsvalg 2025

Tirsdag den 18. november 2025 afholdes der kommunal- og regionsvalg til kommuner og regioner i Danmark.

DN Sorøs kommunalvalggruppe 2024/2025 er etableret i sommeren 2024 med det formål:

 • at sikre natur, miljø og klima får en central placering i den kommunale valgkamp i
  Sorø Kommune
 • at sikre elementer fra DNs to tværgående mærkesager ”Natur som værn mod
  klimaforandringer" og "Red fjorde og kyster". indgår i valgkampen, så vi udnytter
  synergien ved at DN nationalt og lokalt har de samme budskaber

Det skal ske ved:

 • at udvælge og beskrive 8 – 10 lokale mærkesager inden for DNs fokusområder
  herunder elementer fra de tværgående mærkesager.
 • at udarbejde et baggrundsnotat med en ca. A4 sides beskrivelse af hvert af de
  valgte emner og forelægge notatet for bestyrelsen til endelig godkendelse senest
  november 2024.
 • at tilbyde partiforeninger og kandidater et grunddigt inspirationsmateriale med
  udgangspunkt i baggrundsnotatet
 • at udarbejde mere kortfattet - og med færre emner - valgfolder fra DN Sorø til
  inspiration for vælgerne
 • at afholde DN valgmøde i oktober 2025 med natur, klima og grøn omstilling som
  tema
 • at sikre deltagelse i den lokale debat i form af læserbreve, facebook, nyhedsbrev,
  deltagelse i andre vælgermøder mv.
 • udarbejde skriftlig evaluering til bestyrelsen december 2025

Tovholder for arbejdsgruppen er hos DN Sorøs formand, Niels Hilker -> niels.hilkers@gmail.com

Ophør
Gruppen ophører i december 2025 efter aflevering af den skriftlige evaluering.

Gruppen er åben for nye medlemmer.