Alsted stien

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

I 2022 er stien fortsat ikke genetableret, læs den lange sagsgang nedenfor.

Her løb den nedlagte markvej, Susådalen i baggrundenKlage over udvidelse af virksomheden Sandstone i landzone

DN Sorø har d. 20. april 2022  fremsendt en klage til Planklagenævnet over Sorø Kommunes tilladelse til  opførelse af halbygning og udendørs oplagsareal på ejendommen Nyrupvej 43, Sorø (Sandstone).

Udvalget for Natur-, Teknik- og Plan har valgt at give tilladelsen på trods af landzonebestemmelserne og imod forvaltningens anbefaling.

DN Sorø anerkender Sandstone som en succesfuld virksomhed, der er en gevinst for Sorø Kommune. Men det ændrer ikke ved, at Sandstone nu er så stor og fortsat vokser, at virksomheden burde ligge i et egentligt erhvervsområde, og derfor har bestyrelsen i DN Sorø valgt at klage over Kommunens afgørelse.

Se klagen og yderligere begrundelse ved at trykke på knappen nedenfor.


Panorama af udsigten til Sandstone, Nyrupvej 43 fra Frenderupvej.

 

Den yderligere udvidelse (med rødt) som Sandstone har ansøgt om i maj 2022, og som forvaltningen indstillede til afslag, men som Udvalget for Natur-, Teknik- og Plan godkendte alligevel.
Med hvidt og gult ses de udvidelser, som DN Sorø har klaget over.

Nederst i billedet ses den seneste udvidelse som angiveligt skulle være den sidste. 


Klage over Region Sjællands tilladelse til tilførsel af materialer til Dybendal grusgrav, Dybendal vej 14A og 16, 4190 Munke Bjergby

DN Sorø har valgt at klage over Region Sjællands manglende vurdering af projektets indvirkning på strandtudsens levevilkår.
Se baggrunden for projektet og DN Sorøs baggrund for klagen nedenfor.


Udsnit fra Google Map af graveområdet nord for Sorø By med Dybendal grusgraven markeret.