Flot fremmøde til DN-arrangement om biodiversitet

Onsdag d. 18. januar 2023 kunne Niels Hilker, DN Sorøs formand, byde velkommen til ca. 80 gæster, der kom for at høre Michael Stoltzes engagerede og inspirerende foredrag om ”skaberværket” - den biologiske mangfoldighed”.

Michael Stoltze kom ind på arternes forsvinden, og hvad vi kan gøre, nationalt og hjemme i haven, for at stoppe og gerne vende udviklingen. Michael brugte sommerfuglen som en slags indikator. Hvis sommerfuglen har det godt, har meget andet det også godt. Foredraget blev ledsaget af mange foto af ufatteligt smukke sommerfugle. - Flot fremmøde, fin stemning og gode efterfølgende spørgsmål.

Michael Stoltze
Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) med det spændende, parasitiske forhold til en stikmyre.

Michael Stoltze gik varmt ind for at genindføre de store græssere, for at genskabe dynamikken i den forsvindende lille del af Danmark, som er overladt til naturen og argumenterede godt for nødvendigheden af hegn, for at sikre mod konfrontationer mellem mennesker og vores husdyr og de store græssere. Michael kunne vise, hvordan en dynamisk natur kunne genskabe livsvilkårene for bl.a. sommerfuglene, som har hans hjerte og som han kan fortælle så levende og engageret om.

Michael Stoltze promoverede i øvrigt sin seneste bog: ’Biodiversitet – Hvordan skaber vi en rigere natur’, som han har udgivet sammen med kæresten Mona Klippenberg og som er udgivet på Lindhardt og Ringhofs forlag.

Deltagerne er klar. De skulle lytte til foredraget af Michael Stoltze i salen på Værkerne i Sorø: ”Forsvarstale for skaberværket og kampen for at bevare og genoprette livets mangfoldighed”.

Af spørgsmålene/kommentarerne kan enkelte nævnes:

Michael Stoltze blev opfordret til at slå et slag for at få folk til ikke at plukke blomster, når de går langs stierne i landskabet, idet det altid er de samme arter blomster, som bliver plukket, hvilket går ud over mange blomster, som andre kunne have glæde af. Michael mente, at det var en menneskeret at plukke blomster, men luftede idéen om at man kunne lave en positivliste over de blomster/græsser, som godt måtte plukkes.

Der blev spurgt ind til, hvad man kan gøre for at forebygge massive angreb på kålplanter af især den store kålsommerfugl. Michael medgav, at angrebene kan være voldsomme i økologiske haver, men kunne alene foreslå et meget fintmasket net eller at gennemgå planterne hver dag for at fjerne en gule æg. Men Michael kunne også fortælle om tidligere tiders endnu mere massive angreb, hvor det kunne minde om sne i maj.

Der blev spurgt til om man kan anvende en buskrydder i stedet for en le, når der skal slås græs/urter de steder, hvor man ikke lader plæneklipperen slå. Michael gik varmt ind for leen, men buskrydder er også fint, det vigtigste er, at det afskårne efterfølgende fjernes, så det ikke gøder jorden. Det afskårne kan med fordel bruges i køkkenhaven, når det er faldet sammen. Pindsvinene vil elske sådan hø bunker.

DN Sorø planlægger at holde 1 – 2 af sådanne offentlige inspirationsoplæg om året.

Foredragsholderen, Michael Stoltze, og formanden for DN Sorø, Niels Hilker på Værkerne i Sorø d. 18. januar 2023.