Bromme Plantage

Formanden for DN Sorø, Niels Hilker ses nede i midten af en højrygget ager i Bromme Plantage. Fortidsmindet er fredet og sikrer mod råstofgravning i dette område, men derudover drives skoven forstmæssigt der hvor der ikke udvindes råstoffer.
I 1815 blev de plantede fyr ramt af svampeangreb, hvorefter der blev plantet gran i stedet. Disse østrigske fyr er de sidste i Bromme Plantage og står på skrænterne ovenfor Bromme Lillesø, kendt af rigtig mange soranere pga. mange sommerstævner på engen ved søen, i øvrigt et kendt voksested for orkidéer.
Rolf Lehrmann
Flotte forløb i de resterende dele af Bromme Plantage