DN Sorøs Natur- og Fredningsgruppe gennemførte i 2021 2 rundture til de mere markante fortidsminder i Sorø kommune, for at kigge på disse med bredt sigte for at undersøge bl.a. biodiversitet, adgangsforhold, tilstand og information. Notatet som kom ud af de i øvrigt hyggelige ture kan læses her
Der er tale om et 23 sider langt notat fyldt med billeder fra rundturene og med oplysninger om fortidsminderne samt med vores anbefalinger til hvad der godt må gøres for at gøre oplevelsen af fortidsminderne endnu bedre.

Læs om andre områder og oplevelser med markeringssten, ved at trykke på knapperne nedenfor: