Hvad er permakultur?

Permakulturbegrebet stammer tilbage fra 1970érne, hvor de to australske økologer Bill Morrison og David Holmgren udviklede et dyrkningssystem, der tog afsæt i naturens recirkulering af ressourcer. Naturen producerer ikke noget affald, alt organisk materiale indgår i naturens kredsløb, og alle planter og dyr har deres egen bestemmelse. Dette giver en helt unik balance, men med 70érnes tiltagende nedgang i biodiversitet og stigende ophobning af giftstoffer i naturen, blev naturen presset. Morrison og Holmgren håbede med deres permakulturtanker at skabe et alternativ til den traditionelle dyrkning af fødevare. Permakulturen er med den aktuelle biodiversitetskrise og klimaforandringerne mere aktuel end nogensinde.

Permakulturen har tre grundlæggende etikker: omsorg for mennesker, omsorg for Jorden og retfærdig deling af ressourcer. Disse etikker bygger på tanken om, at jordens ressourcer tilkommer alle levende organismer på kloden. Vi bør derfor i vores liv og færden medtænke de kommende generationer af levende væsener og deres mulighed for at leve et godt liv. Dette kan ske ved at opbygge bæredygtige, menneskelige levesteder, og det er netop dette som de tre workshops håber at være inspiration til.

Skovhave, gravefri dyrkning og permakulturdesign

Den første workshop tager fat på begrebet skovhaven. En skovhave er inspireret af naturens egen drift mod at springe i skov. I denne haveform dyrkes træer, buske, flerårige urter og stauder i et fint samspil, hvor hovedvægten er lagt på spiselige arter. Skoven er lysåben, hvorved der skabes frodige kanter i overgangene fra lys til skygge. Da de flerårige vækster skyder fra det tidlige forår til godt ind i efteråret, giver skovhaven en lang høstsæson. Ud over at haven producerer afgrøder, er det et smukt og varieret indslag i haven.

Den anden workshop tager fat om det vigtige emne jord. Jord er ikke bare jord, det ved enhver landmand og haveejer, og i permakulturen er det essentielt at opbygge en sund og levende jord med et højt indhold at humus og mikroorganismer. Jo højere indhold at humus jo mere CO2 bindes i jorden i form af kulstof. Derfor er den gravefri have et værktøj i forhold til at mindske vores udledning af CO2, og i tilgift er man i arbejdet med haven fri for sliddet med at vende jorden ved gravning om efteråret.

Til den sidste workshop gennemgås de grundlæggende principper for at designe en permakulturhave. I et permakulturdesign tages der hensyn til mange forskellige elementer, havens beliggenhed i forhold til sol, verdenshjørner og vind, hvilke ressourcer der naturligt findes på grunden i form at eksempelvis organisk materiale og vand og ikke mindst hvordan havens mennesker kan færdes og trives. Denne workshop giver deltagerne mulighed for at se med nye øjne på deres egen grund, og det er en god ide at medbringe egen pc eller tablet.

Dyrk selv og bliv mere modstandsdygtig overfor tidens kriser

For år tilbage var det at dyrke egne afgrøder et vigtigt supplement til kosten, og nyttehaver og kolonihaver opstod i kanten af mange byer. Efterhånden som vi har vænnet os til at købe mere og mere af vores daglige madindtag i dagligvarebutikker, er det at have en køkken- eller urtehave for mange blevet en hyggelig hobby. En del mennesker er dog igen begyndt at blive interesserede i at kunne dyrke til eget forbrug i lyset af både coronakrise, klimakrise og helt aktuelt med presset på freden i Europa.

Det er ikke raketvidenskab at skabe en have inspireret af permakulturen, de vigtigste elementer er nysgerrighed, åbenhed og glæden ved at skabe noget med mening for en selv og for den større sammenhæng. Som med så meget andet er det første skridt ofte det sværeste at tage, og det er netop tanken bag de tre workshops. Lad os tage små skridt sammen, dele hvad vi ved og har, eks. af planter, og så være tålmodige overfor projektet.

Workshops

I foråret 2022 afholder DN Sorø 3 workshops om, hvordan din have kan blive mere klimavenlig med inspiration fra permakulturen. De tre workshops er en blanding af teori og praksis, hvor deltagerne bliver præsenteret for grundlæggende principper og dyrkningsmetoder indenfor permakulturen og samtidig i det små får praktiske erfaringer med etablering af skovhave, gravefri bede og det at designe en permakulturhave.

Se omtalen af de 3 workshops her: