Den lokale grønne omstilling

DN Sorø har en arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med såvel den globale som den lokale grønne omstilling. Hvis du vil være med i dette arbejde, så tryk på knappen nedenfor og se på hvad gruppen arbejder med og meld gerne tilbage til tovholderen(erne), hvis du vil være med i arbejdet.

Hvis du vil arbejde seriøst med biodiversiteten i din have, så se hvilke initiativer der er i gang lokalt og landsdækkende under menupunktet: Haver, mens lokale og landsdækkende initiativer kan ses under punktet Miljø.