Årsmøde i DN Sorø d. 8/11-2016

Årsmødet i DN Sorø d. 8. november 2016 blev en stor succes.

DN Sorøs årsmøde er den formelle ramme om bestyrelsens årlige møde med medlemmerne. Det formelle formål er, at medlemmerne ved en demokratisk proces vælger nogle særligt engagerede medlemmer til at varetage foreningens lokale interesser frem til næste årsmøde.

DN Sorøs årsmøde i 2016 afholdtes d. 8. november 2016 kl. 19:00-21:30 i salen på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Se referatet fra mødet her.

Læs årsberetningen her.

Se præsentationen fra den mundtlige beretning her.


t udsnit af de mange (41) deltagere i DNs årsmøde 2016 Rolf Lehrmann

Har landbruget en fremtid ?

Der var 120 tilhørere til DN Sorøs aften "Har landbruget en fremtid" d. 30. marts 2016, hvor journalist Kjeld Hansen holdt et engageret foredrag om landbrugets påvirkning af natur, miljø og samfund.

Foredraget blev understøttet af dokumentation, der bl.a. viser, at landbruget beslaglægger 60 procent af Danmarks areal, beskæftiger mindre end 2 procent af arbejdsstyrken, er storforbruger af sprøjtegifte og antibiotika og rummer ret begrænset biologisk mangfoldighed.

Mange spørgsmål fra salen kredsede om, hvordan en bæredygtig landskabsforvaltning skal se ud i fremtiden.

Nedenstående filmsekvens har DN medlemmet Kim Simonsen optaget under DN Sorøs velbesøgte foredragsaften med journalist Kjeld Hansen.

https://vimeo.com/162058046

En oplysende og succesfuld aften, som DN Sorø er meget tilfreds med.


Kjeld Hansen under spørgetiden efter foredraget: "Har landbruget en fremtid?" Rolf Lehrmann

Affaldsindsamling 2016

Affaldsindsamlingen i Sorø d. 17. april 2016

Det blev en dag med blå himmel og sol og vi er taknemmelige for tørvejret. Til gengæld var der en del blæst, især ved Sorø sø, hvor der vanen tro var mødested for årets indsamling af affald.


Der var fuld aktivitet ved indskrivningen til affaldsindsamlingen d. 17. april 2016 Rolf Lehrmann

Forårstur i Broby Vesterskov

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø inviterede d. 22. maj 2016 til en spændende tur til den skønne Broby Vesterskov, hvor deltagerne fik mulighed for at opleve nyudsprungne træer, imponerende langdysser og et kig til Susåen.

I alt 25 deltagere (inkl. 2 hunde) havde fundet frem til Munkedamsvejen og de fik en spændende tur i den smukke skov.

Skoven tog imod os i al sin lysegrønne pragt.


Børge Mortensen fortæller på turen i Broby Vesterskov d. 22. maj 2016 Rolf Lehrmann

Nattergaletur på Flommen

DN Sorø arrangerede i samarbejde med DOF igen i år en nattergaletur. Det foregik søndag den 29. maj 2016 kl. 03.30-06:00

En pragtfuld morgen, hvor alt i alt 16 deltagere mødte op kl. 03:30 på Flommen i Sorø.

Turens højdepunkt var en meget venlig nattergal som nærmest skreg os i øret fra en plads i et buskads lige ved stien. Umiddelbart ved siden af sad en kærsanger og sang højlydte sange fra Afrika, som den havde taget med sig mod nord. Den var dog i gang med at lære vores hjemlige sange, primært fra nattergalen.

Runde Mose er lidt død, efter at grågæssene har overtaget mosen, de var dog ikke selv til stede, idet de allerede er langt væk med ungerne.

Rolf Lehrmann, som var turleder, havde valgt ikke at lægge en omvej omkring Sorø Sø ind i arrangementet, idet Drosselrørsangeren ikke sang kl. 03:00, men på vejen hjem fra turen kl. 06:15 var den rigtig i gang tæt ved Skælskørvej.

Den sang så højt så den kunne overdøve bilerne på vejen.

I alt blev det kun til 17 fuglearter og en støjende råbuk, men deltagerne fik hørt flere af arterne meget fint og så fik vi alle snakket en del og nydt den smukke morgen.


Fra nattergaleturen på Fuglenes Dag d. 29. maj 2016 Rolf Lehrmann

Svigter vi naturen, og er der et alternativ ?

DN Sorø indbød d. 20. januar 2016 til et spændende foredrag om, hvordan vi har svigtet naturen.

Forfatter og idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen, der senest har skrevet bogen ”Den danske naturs genkomst” og er medlem af Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening beskrev denne aften et alternativ.

I alt 46 deltagere mødte op denne aften og nød et fremragende foredrag, som gav alle noget at tænke over.


Rune Engelbreth Larsen introducerer ulven i den danske natur Rolf Lehrmann

Åmosens natur og kultur

Lørdag den 7. maj kl. 13.00 – 17.00 inviterede Lokalhistorisk Forening for gl. Dianalund kommune og DN Sorø til et fælles arrangement om natur og kultur i Åmosen, med udgangspunkt i Verup.

Noter fra turen kan ses her


Jørgen Mogensen fortæller levende om livet i Åmosen for de mange tilhørere Rolf Lehrmann