Stemningen var rigtig god og Dorthe Nielsens bidrag med nybagte boller gjorde sit til dette. Ud over de frivillige, der trodsede den stride blæst ved Sorø sø, har mange samlet ind på egen hånd rundt om i Sorø kommune.

Altan.dk stillede op med 40 personer, som har gjort den sydlige del af kommunen til et kønnere sted og alle os der nyder at gå ved de tre søer i Sorø kan takke Sorø Lystfiskerforening for, at det nu er en dejligere naturoplevelse.

Samarbejdet var i højsædet selv blandt byens konservative borgmester Gert Jørgensen og det socialdemokratiske byrådsmedlem Preben Lund, der ude i Lynge blev enige om, at Gert tog højre side af vejen, mens Preben ryddede den venstre side af vejen for affald. Byrådet har i år været flot repræsenteret med fire medlemmer og vi er glade for, at de afsatte tid til affaldsindsamlingen.

Ude i de mindre byer var flere af kommunens lokalråd og borgerforeninger aktive, hvilket kommer beboere og forbipasserende i Munke-Bjergby, Slaglille-Bjernede, Alsted-Fjenneslev og Ruds Vedby til gavn.

Mange børn har også i år været ude at samle affald ind. Dianalund kan takke Holbergsskolens 4., 5. og 6. klasse for oprydning i Dianalund, hvor ca. 60 børn var aktive i indsamlingen. SFO'en Buen i Stenlille har været aktive, mens De Gule Spejdere sørgede for at få taget affaldet i Pedersborg.

Det kan være svært at fatte, hvor meget affald der er rundt om i kommunens natur, selvom der nogle steder måske var en anelse mindre affald end tidligere. Affaldsindsamlingen arrangeres for netop at sætte fokus på henkastet affald og det nære personlige ansvar for at det ikke sker.

På sigt arbejder DN for at reducere forbruget og for at vores affald i højere grad bliver genanvendt, så vi værner om jordens knappe ressourcer. Affald skal være det der er tilbage når fantasien holder op. 

I år blev der indsamlet henved 2 tons affald. Og havde der været endnu flere hænder til opgaven, ville mængden være blevet større. Vi håber på, at næste år vil der være endnu flere frivillige til gavn for både naturen i Sorø, men også for alles oplevelse, når vi færdes rundt om i vores smukke kommune. En stor tak til alle der har hjulpet med årets affaldsindsamling i Sorø, herunder også Sorø Kommunes folk.

Benny Werge og Joyanna Thomassen
Affaldsindsamlingsinitiativgruppen 2016

Billeder fra arrangementet:

Rolf Lehrmann
Hygge ved bord/bænkesættet ved Sorø Sø, før indsamlingen begynder
Rolf Lehrmann
Henning Hansen gik straks i gang