Sorø Sønderskov

Et af Sorøs markante træer findes ude i Tuel Sø og undrer mange, som går eller kører langs søen, bl.a. på Hovedvejen mellem Ringsted og Sorø. Tuel Sø er meget lav det pågældende sted og træet må være vokset op, da vandstanden var endnu lavere.
Navnebøgen står fortsat ved Flomstien, trods flere lynnedslag og mange års indridsning af navne i barken. Træet var allerede stort, da H. C. Andersen gik rundt i området.
Tæt på Filosofgangen i Sorø Sønderskov findes resterne af et gammelt arboret, hvor der omkring århundredeskiftet (1900) blev plantet en række spændende nordamerikanske træarter. Enkelte af disse findes endnu, bl.a. disse Grøn Douglasgran, som har vokset sig gevaldigt store.
Syd for Næstvedvejen, tæt på Sorte Linie findes en skoveng kaldet Bimosen. Her græsser køerne om sommeren mellem orkidéerne. En skoveng er karakteriseret af at den er meget varm pga. megen læ, og køerne søger ofte skygge mellem de gamle egetræer, som har mange år på bagen.
På et næs ude i Sorø Sø findes en lund, som hedder Egevangen og som i mange år har været brugt som spadsereskov med bål og båltaler til Skt. Hans.
Billedet er fra foråret 2011 og viser de store og meget gamle egetræer.
Egevangen henligger nu som habitatskov til glæde for den beskyttede og sjældne bille - Eremitten. Det betyder, at når de gamle træer falder om pga. ælde og svampeangreb, så skal de blive liggende.
Den imponerende bøg i Sorø Sønderskov i det tidlige morgenlys, som det ses på den årlige nattergaletur på Fuglenes Dag den sidste søndag i maj måned.
En meget flot Navr ved Atelier Skoven i Sorø Sønderskov. Navr ses normalt som hækplanter, men kan også blive til smukke, høje træer.