Arbejdsgruppens opgave er:

  • at planlægge, gennemføre og evaluere det konkrete arrangement på Naturens Dag den 2. søndag i september, i samarbejde med organisationen bag Naturens Dag og i samarbejde med andre arbejdsgrupper, organisationer, institutioner og enkeltpersoner.
  • at finde egnet lokalitet jf. ’Opskrift på oprettelse af ture/arrangementer/begivenheder’, se i Podio under Ture.
  • at sikre uddeling af DN Sorø folderen

Tovholder: Simone Andersen -> simonefiea@gmail.com

Tidshorisont: Gruppen er permanent

Gruppen er åben for nye medlemmer