Hvad kan vi gøre for at passe bedre på Planeten?

Invitationen lød således:
Lad os lette det økologiske fodaftryk. Det er overskriften på DN Sorøs aften i forbrugets tegn, som indledes med et tankevækkende oplæg af miljøplanlægger og talknuser Henrik Wejdling fra Affald+. 

Tirsdag, den 16. oktober 2018 kl. 19.00 – 21.30 i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø

En opsamling fra mødet, som samlede 20 deltagere til en aften med gode diskussioner, kan ses her


Naturens Dag i Bimosen/Sorø Sønderskov 9/9-2018

Sorø Kodriverlaug, DN Sorø og DOF Vestsjælland inviterede til  en cykeltur gennem Sorø Sønderskov til Bimosen, en varm og fugtig græsningseng midt i skoven.

12 deltagere var med på turen, hvor deltagerne primært var aktive i de 3 organisationer samt Børge Mortensen, som er en fremragende fortæller om livet i de gamle dage i Sorøs yderkanter, hvilket deltagerne nød godt af på turen.

Et af delmålene på turen var at vise deltagerne Dødemandsmosen, resterne af et endnu større moseområde, som nu primært bebos af skrubtudser, som udklækker rigtig mange nye generationer i det mørke, men klare vand.

Vel fremme ved Bimosen kunne Michael Torp fortælle om det arbejde, som Gallowaykøerne med kalve udfører i samarbejde med Sorø Kodriverlaug. Lauget sørger bl.a. for at sikre at indhegningen er intakt og at der er strøm på samt fører tilsyn med at køerne har det godt og at registrere, hvis der er kommet nye kalve til. Kalvene skal i givet fald øremærkes, gerne indenfor et enkelt døgn, idet de ellers kan være rigtig svære at indfange til mærkning.

På vejen henover den spændende skoveng, så deltagerne på de blomster, svampe, insekter og fugle, som drager nytte af plejen. Engen er især kendt for de mange gøgeurter, som engen er så rig på om foråret og hvis forekomst skyldes de næringsfattige og kalkrige forhold samt den systematiske afgræsning, som køerne står for og som de mange dådyr i øvrigt hjælper til med. De eneste gøgeurter vi så var dog resterne af frøstandene, men kom og se om foråret.

Engen er i øvrigt også kendt som fourageringsområde for mange af de store vingefang, og deltagerne fik da også set både Havørn og Musvåge over engen og ravnen lod sin kraftige røst lyde, mens Rolf Lehrmann kunne fortælle om den Røde Glente, som har sin lille rede gemt i en grenkløft i et nærliggende bøgetræ. Derudover jagede en Tårnfalk over engen, formentlig efter mus eller de mange insekter og sommerfugle som nød efterårsvarmen.

Deltagerne lod køerne på engen i fred, men så de nye kalve, hvoraf den ene endnu ikke er blevet indfanget til mærkning, den er simpelthen ikke til at fange.

Der er mange muligheder for at udvide naturplejen i området, hvilket kodriverlauget har deltaget i et projekt med at få afklaret, ligesom et par faunistiske rapporter over status for planter og sommerfugle i området er udarbejdet, se rapporterne om planterne i Bimosen og sommerfuglene i Bimosen, som begge er lånt fra kodriverlaugets hjemmeside, se her: http://www.kodriverlaug.dk/


Klar til den korte cykeltur til Dødemandsmosen og Bimosen i Sorø Sønderskov
Bimosen ligger lige foran os
Michael Torp fortæller om Kodriverlauget og om planterne på engen
Børge Mortensen fortæller om livet på landet og i skoven i tidligere tider
Michael Torp med et eksemplar af Djævelsbid (Succisa pratensis) fra Bimosen d. 9. september 2018
Velduftende agermåne

Sporet på kanten af Åmosen

Tovholderne for Sporgruppen, suppleret med Niels Hilker og Rolf Lehrmann, stod d. 19. august 2018 for et succesfuldt arrangement på sporet på kanten af Åmosen med i alt 30 deltagere.

Sporturen på kanten af Åmosen d. 19. august 2018 var godt markeret

 

Formanden, Niels Hilker, bød velkommen til de i alt 30 deltagere


Lille Ildfugl på Maglebjerget

 

Udsigten fra Maglebjerg efter omfattende rydning på skrænten foran


Høslæt i Vaseskov d. 18. august 2018

Lørdag den 18. August deltog 15 friske mænd og kvinder i det årlige høslæt i Vaseskov.
Kommunens nyttejobbere og Værkstedet Åmosen har været suveræne, de har nemlig sørget for at høet er blevet trukket ud i skoven.

Fra høslæt i Vaseskov d. 18. august 2018 Lena Bau

Fuglenes Dag 2018

21 deltagere mødte frem kl. 03:30 for enden af Ingemannsvej i Sorø, parate til at opleve naturen stå op og nattergalen synge.

Over hovedet på os sang en rødstjert sin spæde sang og ude på Flomengen kunne vi høre nattergalen klukke, så vi gik hurtigt ud ad Flomstien. Inden da fik en Rå dog fortalt os, at det var dens område, det er absolut noget som lige får hjertet til at hoppe en ekstra gang.

Den ene af de 2 nattergale, som sang denne morgen havde placeret sig helt ude ved Skælskørvej, så den var ikke så markant i stemmen, især fordi det gode vejr allerede havde fået solsort og sangdrossel til at istemme deres kraftige sang. Vi gik derfor videre mod bagenden af Flommen, men undervejs blev vi næsten overmandet af en sangdrossel som virkelig sang igennem. Sangdroslen satte sig lige foran os, så trods det manglende lys kunne vi tydeligt se den synge og gentage sine temaer helt op til 5 gange.

Oplevelsen med sangdroslen fik turlederen til at overveje om turen fremover skulle omdøbes til at være en sangdrosseltur i stedet for en nattergaletur, men efter at sangdroslen havde ladet os, så ville nattergalen i vestenden af Flommen absolut ikke stå tilbage for sangdroslen, så den sad i en pilebusk lige ved stien og fremførte hele sit repertoire.

Umiddelbart ved siden af sad en kærsanger og forsøgte at efterligne nattergalens sang, men blev totalt overdøvet. Dog lykkedes det gøgen at trænge igennem lydbilledet, hvilket gav anledning til en masse snak om en af de mest spændende fugle i den danske fauna og dens lange evolutionære kamp mod de mulige værtsfugle, en kamp som foregår hele tiden.

Stien fører derefter ind i skoven, hvor tavsheden var larmende, inde i det mørke var dagen ikke rigtig begyndt.

På Bagflommen kiggede vi efter Skovsneppe og Horsegøg (Dobbeltbekkasin), dog desværre uden at se dem, men vi ved at de er der og skal altid huske at kigge efter dem når vi passerer stedet. Tornsangeren var på plads og er med dens simple sang absolut en af karakterfuglene for det åbne land med spredt bevoksning.

Endnu en gang skiftede landskabet til skov, denne gang højstammet bøgeskov, næsten uden bundvegetation. Trods de få muligheder for at fouragere og finde redeplads var både bogfinke, munk, gærdesmutte og rødhals i gang med sang. Men i den efterfølgende ungskov af tætgroende bøgetræet var der næsten ingen fuglesang, den kom først da vi kom ud i det åbne, varierede landskab ved Runde Mose. Der er altid smukt ved den gamle tørvegrav, men fugle var der ikke mange af, primært fordi  grågæssene, med 4 ynglepar, fuldstændig har overtaget herredømmet over søen og ikke levner plads til andre – og grågæssene havde allerede forladt søen med sine gæslinger. Men larm var der fra søen, men det er de grønne frøer, som er midt i deres parringssæson.

På vejen tilbage over Flommen kunne vi nyde 2 af de efterhånden sjældne stære, som forhåbentlig kommer til at profitere af , at der er sat køer på engene af Kogræsserlauget. Det er chokerende at opleve stærens deroute i det danske landskab, hvor den sammen med viben og landsvalerne er de store tabere i landbrugets omlægning.

Turen blev afsluttet under den Kaukasiske Vingevalnød, som Stiftelsen i sin tid fik sat i hjørnet af haven ved Skovridergården, og så gik turen mod bageren, hvor frisk brød ventede til hjemturen.

Tak til de mange deltagere som var med på turen, som var arrangeret af Dansk Ornitologisk Forening i Vestsjælland og Danmarks Naturfredningsforening  Sorø i forening.


Sangdrossel i det svage morgenlys, sang så man næsten måtte holde sig for ørerne
Morgenstemning på Flomstien
Tornsanger i toppen af et træ på Bagflommen

Skovens Dag 2018

Fint arrangement på Skovens Dag d. 6. maj 2018, hvor DN Sorø deltog for første gang i selskab med Kongskilde Naturcenter og med aktiviteterne koncentreret i området omkring centeret.

Aktiviteterne bestod bl.a. i følgende:

• Bliv en haj til at tage billeder i naturen. Mini workshop for børn i kunsten at tage gode billeder i naturen. Alle kan være med blot medbring enten kamera eller mobiltelefon. Deltag også i den store landsdækkende foto konkurrence, med mange flotte præmier. Første præmien er et gavekort til Kilroy Travels på 10.000 kr.

• Lav flotte masker med naturens materialer. Kom og være med til at lave sjove eller uhyggelige masker med bark, blad og grene. Værkstedet vil være åbent 10-15.30.

• Teater. Gå med i skoven og oplev naturen på en helt ny måde med teaterforestillingen Voks skoV. Forestillingen er for både børn og naturglade voksne. Se mere længere ned på siden.

• Mad på bål. Rist en økologisk pølse, bag brød og pandekager. Smag vores urtepesto af skovens forårsgrønt og frisklavet limonade af solbærblade. Det får du naturligvis også lov til at prøve at lave selv

• Naturens spisekammer. Gå med på jagt når vi finder spiselige urter i naturen, som vi laver til skøn urtepesto og limonade.

• Skovens Dag quiz. Svar på spørgsmål om Danmarks skove og deres historie, og deltag i konkurrencen om en lækker rygsæk fra Fjällräven.

110 løste billet til aktiviteterne og alle havde en herlig dag i det flotte vejr, tak til alle de frivillige og til alle de som deltog i arrangementet.

Billeder fra arrangementet kan i øvrigt ses her.


Der kom deltagere i aktiviteterne straks fra åbningen
2 interesserede fra Karl af Riise spejderne ved DNs bod
Fra teaterforestillingen i skoven, demonstration af Wood Wide Web
Pandekagebagning

Mange deltog i søndagens affaldsindsamling

Det blev en meget succesfuld affaldsindsamling søndag d. 22. april 2018, med en del flere indsamlere, men lidt mindre affald end tidligere år. Det er positivt, at vi oplever mindre affald flyde i naturen, ligesom det er positivt, at der i år var flere børnefamilier, som deltog i indsamlingen.

Tak til alle som deltog, og tak for alle de positive tilkendegivelser vi blev mødt med under indsamlingen. Det lunede på den i forvejen solrige forårsdag.

Billeder fra indsamlingen kan ses her.


Højt humør mens borde/bænkesættet gøres klar som center for indsamlingen i Sorø By

Klar til indsamlingen - KARL AF RIISE GRUPPEN

Der gøres status over en god indsamlingsdag - meget indsamlet, mange indsamlere, lidt mindre affald at indsamle end tidligere

Meget affald indsamlet, meget mere er placeret strategisk rundt omkring i kommunen, hvor Kommunens folk hentede det mandag


Stjernetur i Sorø

Stjerneturen i Sorø d. 4. februar 2018 blev en fin aften med i alt 36 deltagere, hvilket var helt optimalt.

Turgruppen i DN Sorø havde entreret med ejerne af Lyng Ridecenter, som virkelig havde gjort meget for at gøre det til en fin aften.

Deltagerne blev budt velkommen med brændende træstammer hele vejen op til centeret og ridelokalet var gjort klar til at naturvejleder Thomas Johansen fra Brorfelde Observatorium kunne vise lysbilleder. 

I løbet af aftenen fik vi en masse tips og tricks til selv at observere stjerner og Thomas fik rigtigt involveret deltagerne med illustrative scenarier med indkommende meteoritter mod jorden.

I pausen serverede turgruppen i DN Sorø cacao for de lidt kolde deltagere, inden vi alle blev indbudt til at deltage i en forevisning i det medbragte kugleplanetarie, som netop kunne rumme alle deltagerne.

Det blev til 1 hel time i stjernernes verden, krydret med en masse anekdoter om stjernetegnene og ikke mindst huskeregler, så man kan orientere sig på stjernehimlen.

Tak til turgruppen for et fint arrangement og ikke mindst til ejerne af Lyng Ridecenter og selvfølgelig til Thomas Johansen, som gjorde det rigtig godt.


Naturvejleder Thomas Johansen fra Brorfelde Observatorium fortæller om stjernehimlen. 36 deltagere var mødt frem, super.
Thomas Johansen fik involveret deltagerne aktivt
Den medbragte stjernekuppel, max 40 kunne der være indeni
Der lines op før alle skal ind i kuplen - 35 blev presset ind og fik en fin oplevelse

Træer og buske i vintertilstand

Ca 20 mennesker dukkede op denne januardag (d. 28. januar 2018) med kraftig blæst men uden regn. Tiden op til havde været regnfuld og stien omkring søen var lokalt oversvømmet og svært passabel. Men det lykkedes de fleste at nå hele turen rundt - en enkelt vendte om og nogen stykker løb i forvejen og blev ikke set siden. En 14-15 stykker fulgte med hele vejen!!

Vel i omegnen af 50 forskellige buske og træer blev set søen rundt og mange blev demonstreret ud fra de kendetegn man bruger til at bestemme vedplanter i vinterdragt: spredte/modsatte knopper, skruestillet/toradet knopstilling, sympodial/monopodial skudbygning og meget andet. Der var dømt høj grad af nørderi!

Både almindelige og mere fåtallige arter blev set: Karakteristisk for turen langs Tuel Sø er de mange flotte gamle Rød-El, men også specialiteter som Vrietorn og Valnød blev set. Overraskende for enkelte var at både Solbær og Ribs er vildtvoksende i Danmark på fugtig bund i elle- og askemoser. Begge blev set på turen i øvrigt sammen med deres "familiemedlemmer" Stikkelsbær og Fjeld-Ribs.

Ud fra udmeldingerne ved turens afslutning var deltagerne tilfredse og mente de havde fået meget ud af turen. Man kan derfor godt tage på botaniktur om vinteren også!!


Krebshusalléen syd for Tuel sø, en fredet lindeallé.


Afsløring af informationsskilt Banevej/Skælskørvej

Torsdag den 18. januar kl. 15.00 afslørede formanden for TMU i Sorø Kommune, Jens Nygaard, i samarbejde med tovholderen for Natur- og Fredningsgruppen i DN Sorø, Nils Kruse, informationsskiltet om Banevej/Skælskørvej på rastepladsen ved Skælskørvej/Banevej.

Det er DN Sorø, som i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og omegn og Sorø Kommune har udarbejdet informationsskiltet og selv om afsløringen foregik i regn og slud, så var alle glade for at der nu er mulighed for såvel lokale som turister at læse historien om Banevejen og dens allé, og alle udtrykte i øvrigt en stor glæde over at den nye allé er blevet etableret og i øvrigt synes at udvikle sig fint.

Informationstavlen har en QR-kode, som viser hen til mere information om historien, se her.

Informationstavlen kan i øvrigt ses her.


Formanden for TMU i Sorø Kommune, Jens Nygaard, holder tale ved indvielsen af skiltet - det sludede
Formanden for TMU i Sorø Kommune, Jens Nygaard, holder tale ved indvielsen af skiltet - det sludede
Tovholderen for Natur- og Fredningsgruppen i DN Sorø, Nils Kruse, holder tale ved indvielsen af skiltet
Informationsskiltet om Banevejen/Skælskørvej på plads i alléen ved Sorø Sø
Informationstavlen er på plads