Naturplejegruppen beskæftiger sig med:

  • at pleje mindre plejekrævende naturområder i samarbejde med kommune/lodsejer
  • så vidt muligt at sikre at den opstartede pleje fortsættes i en årrække – i opstartsfasen af Naturplejegruppen, men på længere sigt helst af kommune, lodsejer eller anden aktør
  • naturpleje, der primært foretages med håndværktøj
  • pleje, der tager udgangspunkt i de aktuelle naturværdier og med en plan, der på sigt medvirker til at fastholde og gerne øge biodiversiteten på stedet
  • at skabe interesse for naturpleje, så flest mulige aktive involverer sig i denne og derigennem muliggør flere projekter
  • at deltage i plejen af Assentorp-overdrevet, hvis dette skønnes nødvendigt

Målet med Naturplejegruppens plejeprojekter er en kontinuert pleje af de områder gruppen er aktive i – målet er ikke at engagere sig i så mange projekter som muligt, men at sikre at de projekter der igangsættes videreføres fremadrettet

Kontaktperson: DN Sorø har pt. ingen tovholder for arbejdsgruppen, så denne er sat i bero indtil videre. Hvis du har lyst til at påtage dig en væsentlig opgave i den forbindelse, så kontakt formanden, Niels Hilker på mail: niels.hilkers@gmail.com

Tidshorisont: Gruppen har ingen fast defineret levetid - den eksisterer så længe der er egnede naturlokaliteter at pleje, og så længe der er interesserede deltagere.

Gruppen er åben for nye medlemmer