Flagermusgruppens arbejdsopgaver omfatter: 

  • Øge kendskab til, samt interesse for flagermus hos lokalbefolkningen.
  • Dokumentere hvilke arter der findes i kommunen og lære deres levevilkår at kende.
  • Fremme beskyttelsen af flagermus og deres opholdssteder.
  • Opsætte og vedligeholde flagermuskasser efter aftale med lodsejere, på steder hvor naturlige hvilepladser er sparsomme. 
  • Arbejdet skal ske i samarbejde med Sorø Kommune og lodsejere i bred forstand, med henblik på at øge mulighederne for at forbedre levevilkårene for flagermus i kommunen. 

Tidshorisont: Gruppen er permanent 

Gruppens kontaktperson: Rie Kristiansen  -> post.rrhk@gmail.com

Gruppen er åben for nye medlemmer