DN søgte affaldshelte for en dag – og fik det

Danmarks Naturfredningsforening Sorø søgte affaldshelte for en dag, nemlig til den årlige affaldsindsamling, som i år fandt sted d. 19. september 2020 i strålende vejr.

Tryk på knappen nedenfor for at læse om resultatet af indsamlingen ved Sorø Sø.


Rolf Lehrmann

De aktive DN-ere venter på mere affald fra de mange affaldshelte


Foredrag om Istidens kræfter

I alt 40 deltagere kom forbi Værkerne i Sorø d. 9. september 2020, for at høre foredraget om istidens kræfter, med undertitlen: ” Hvor kommer Sengestenen ved Stenlille fra?”.

I anledning af (den virtuelle) indvielse af Istidsruten havde DN Sorø ved lic. Scient. Nils Kruse forberedt et bidrag til festlighederne, nemlig dette foredrag om de kræfter, som har formet det landskab, som istidsruten går igennem, og hvor den imponerende ’Sengesten’ ved Stenlille ligger meget tæt på ruten, uden at der dog indtil videre har været råd til at skilte med ruten dertil.


Nils Kruse kom i sit foredrag meget langt rundt, ikke alene i afstand, men også og især i tid, og spørgelysten fra de mange tilhørere var meget stor, herunder de mange spørgsmål om årsagerne til og virkningerne af svingende temperaturer, både til et varmere og til et koldere klima.


Nils Kruse kunne besvare de fleste af de mange spørgsmål og sluttede med at berolige forsamlingen om at en ny istid ikke er lige omkring hjørnet.


Nils Kruse fortæller om istiden for en stor kreds af interesserede i salen på Værkerne i Sorø d. 9. september 2020


Sportur til Grydebjerg Skov d. 22/8-2020

DN Sorøs første arrangement efter nedlukningen pga. corona-pandemien var en sportur d. 22. august 2020.

I alt 15 deltagere mødte frem og havde en fin formiddag i skoven. Vi sørgede for at holde behørig afstand til hinanden og nød det pragtfulde vejr og den smukke skov. Undervejs fortalte Jan Pedersen om skoven og de udfordringer der er med at holde sporet, så det altid er fremkommeligt og med korrekte anvisninger på de opsatte stolper. Der er flere ruter i skoven, så det er vigtigt, at det er de rette skilte som sidder på stolperne og at stolperne i det hele taget fortsat er på plads.

Alle stolperne stod fint og pegede rigtigt, så det er muligt for alle at komme korrekt rundt på turen gennem skoven. Turen er på ca. 2 timer gennem et meget spændende landskab, med udsigt til mange store og flotte træer, herunder tillige nogle meget flotte og store kirsebærtræer, douglasgraner, avnbøge og ikke mindst de berømte grydebjergbøge med de meget flotte og lige stammer.

På engen midt i skoven mødte vi de meget nysgerrige Galloway køer, som plejer engen meget flot. Musvågen fløj over engen, dog kraftigt generet af en gråkrage.

Deltagerne takkede Jan Pedersen for en fin tur, og Rolf Lehrmann anbefalede deltagerne at komme forbi Værkerne d. 9. september 2020 kl. 19, for at høre mere om istidens kræfter, et foredrag ved lic. Scient. Nils Kruse, se under arrangementer.


Turen er i gang, Jan Pedersen fører an, de i alt 15 deltagere følger trop.

 

En meget nuttet Galloway kalv, som er med til at pleje engen i Grydebjerg Skov

 

Undervejs fortalte Jan Pedersen om skoven og om pleje af sporet

 

Terrænet i Grydebjerg Skov er meget kuperet. Navnet Grydebjerg betyder reelt grusbjerget, og jorden i skoven er da også fyldt med grus. DN Sorø kæmper meget for at området vest for Parnasvej friholdes helt for grusgravning, bl.a. pga. de smukke skove, forekomsten af Bilag IV arten Hasselmusen samt af de mange kulturminder som området rummer.


Nattergaleturen 2020 - virtuelt

Pga. risikoen for spredning af Corona smitte er nattergaleturen d. 24. maj 2020 aflyst.

I stedet er der udarbejdet en beskrivelse af turen som forhåbentlig kan inspirere til at man selv bevæger sig ud i naturen omkring Sorø, der er dejligt meget af den.

Tryk på knappen nedenfor for at læse beskrivelsen.


Rolf Lehrmann

Turen over Bag-Flommen på nattergaleturen 2016


Klimaet sker også i Sorø

I et spændende samarbejde mellem Sorø Ungdomsprojekt (SUP) og Danmarks Naturfredningsforening i Sorø (DN Sorø) afholdt vi et fælles klimaarrangement onsdag d. 29. januar 2020 på Værkerne i Sorø.

I alt var der 38 deltagere som stillede op til en aften, hvor både de globale klimaudfordringer og de lokale muligheder for at gøre noget blev taget op, se programmet for aftenen her.

Blandt deltagerne sås en lang række lokale byrådspolitikere, ledende embedsmænd, lokale DN aktive samt en lang række unge klimaaktivister, en herlig broget forsamling, som fik en lang række gode oplæg og ikke mindst en masse gode snakke omkring bordene.

I DN Sorø var det arbejdsgruppen omkring Grøn Omstilling, som sammen med SUP havde sammensat det spændende program, og som stod for arrangementet, tak til alle som var med til at sætte klimaet på dagsordenen.

Billeder fra aftenen kan ses her: https://photos.app.goo.gl/jyfa2vkjDG12DAyP8

Ønsker du selv at blive aktiv i Sorø Ungdomsprojekt, så kig ind på gruppens facebookside via 'Sorø Ungdomsprojekt - SUP'

Ønsker du selv at blive aktiv i DN Sorøs arbejdsgruppe omkring Grøn Omstilling, så tryk på knappen nedenfor, læs og henvend dig evt. til tovholderen for arbejdsgruppen.


Udsnit af de mange deltagere i arrangementet på Værkerne i Sorø

Kommunikationskonsulent Stig Lindén-Søndersø og DN Sorøs klimaaktivist omkring Grøn Omstilling Armin Vauk

Ungdomsbordet - bordet blev opdelt da der skulle snakkes i grupper


Socialt arrangement 2020

En gang om året arrangeres et rent socialt arrangement for alle de frivillige i DN Sorø. I år var det fastsat til d. 26. januar, hvor vi mødtes til en tur rundt på Naturstyrelsens areal ved Suserup Enge, hvor vi fik en guidet tur rundt på området og bl.a. fik set den nyindvandrede fugl: Sølvhejren,og fik trampet rundt i mudderet ved Susåens udløb i Tystrup Sø. Vi gik også en tur igennem Suserup Skov, før vi mødte ind til en fin frokostplatte på restaurant Tee-stedet.

Hvis du selv skule have lyst til at deltage som aktiv i DN Sorø, så kig på vores mange spændende arbejdsgrupper ved at klikke på knappen nedenfor og henvend dig til tovholderen for at høre nærmere.


Socialt arrangement med start på P-pladsen ved Suserup Enge.
Fra venstre: Niels Levinsen, Michael Torp, Vibeke Beltoft, Ella Hilker, Katrine Lund Johansen, Søren Hansen, Ragnhild Lindsø, Nils Kruse, Niels Hilker, Signe Friis Jørgensen, Jan E. Petersen, Lena Bau, Katja Bjørn Parlo, Jens Jørgen Hansen, Linda Nielsen, Benny Werge, Jan Woollhead, Rolf Lehrmann (fotograf)