Nattergaleturen 2020 - aflyst

Pga. risikoen for spredning af Corona smitte er nattergaleturen d. 24. maj 2020 aflyst.

I stedet er der udarbejdet en beskrivelse af turen som forhåbentlig kan inspirere til at man selv bevæger sig ud i naturen omkring Sorø, der er dejligt meget af den.

Tryk på knappen nedenfor for at læse beskrivelsen.


Rolf Lehrmann

Turen over Bag-Flommen på nattergaleturen 2016


Klimaet sker også i Sorø

I et spændende samarbejde mellem Sorø Ungdomsprojekt (SUP) og Danmarks Naturfredningsforening i Sorø (DN Sorø) afholdt vi et fælles klimaarrangement onsdag d. 29. januar 2020 på Værkerne i Sorø.

I alt var der 38 deltagere som stillede op til en aften, hvor både de globale klimaudfordringer og de lokale muligheder for at gøre noget blev taget op, se programmet for aftenen her.

Blandt deltagerne sås en lang række lokale byrådspolitikere, ledende embedsmænd, lokale DN aktive samt en lang række unge klimaaktivister, en herlig broget forsamling, som fik en lang række gode oplæg og ikke mindst en masse gode snakke omkring bordene.

I DN Sorø var det arbejdsgruppen omkring Grøn Omstilling, som sammen med SUP havde sammensat det spændende program, og som stod for arrangementet, tak til alle som var med til at sætte klimaet på dagsordenen.

Billeder fra aftenen kan ses her: https://photos.app.goo.gl/jyfa2vkjDG12DAyP8

Ønsker du selv at blive aktiv i Sorø Ungdomsprojekt, så kig ind på gruppens facebookside via 'Sorø Ungdomsprojekt - SUP'

Ønsker du selv at blive aktiv i DN Sorøs arbejdsgruppe omkring Grøn Omstilling, så tryk på knappen nedenfor, læs og henvend dig evt. til tovholderen for arbejdsgruppen.


Udsnit af de mange deltagere i arrangementet på Værkerne i Sorø

Kommunikationskonsulent Stig Lindén-Søndersø og DN Sorøs kli,maaktivist omkring Grøn Omstilling Armin Vauk

Ungdomsbordet - bordet blev opdelt da der skulle snakkes i grupper


Socialt arrangement 2020

En gang om året arrangeres et rent socialt arrangement for alle de frivillige i DN Sorø. I år var det fastsat til d. 26. januar, hvor vi mødtes til en tur rundt på Naturstyrelsens areal ved Suserup Enge, hvor vi fik en guidet tur rundt på området og bl.a. fik set den nyindvandrede fugl: Sølvhejren,og fik trampet rundt i mudderet ved Susåens udløb i Tystrup Sø. Vi gik også en tur igennem Suserup Skov, før vi mødte ind til en fin frokostplatte på restaurant Tee-stedet.

Hvis du selv skule have lyst til at deltage som aktiv i DN Sorø, så kig på vores mange spændende arbejdsgrupper ved at klikke på knappen nedenfor og henvend dig til tovholderen for at høre nærmere.


Socialt arrangement med start på P-pladsen ved Suserup Enge.
Fra venstre: Niels Levinsen, Michael Torp, Vibeke Beltoft, Ella Hilker, Katrine Lund Johansen, Søren Hansen, Ragnhold Lindsø, Nils Kruse, Niels Hilker, Signe Friis Jørgensen, Jan E. Petersen, Lena Bau, Katja Bjørn Parlo, Jens Jørgen Hansen, Linda Nielsen, Benny Werge, Jan Woollhead, Rolf Lehrmann (fotograf)