Formålet med DN Sorø

Arbejdet i afdelingen består af overordnet af 2 områder:

- at bevare og benytte de lokale natur- og kulturrigdomme
- at forhindre nye skadelige stoffer i jord, luft og vand.

Hvad der er vigtigst prioriterer vi selv på bestyrelsesmøderne, hvor alle aktive medlemmer er velkomne.
Dialog med lokale borgere er vigtig for os. Vi kan derfor altid kontaktes enten telefonisk eller ved e-mail.

Det er centralt i afdelingens arbejde at overvåge, bevare og beskytte vores naturressourcer og fredede områder. Dette gøres i forbindelse med regionale-, kommune- og lokalplanlægningsprocesser.

Vi vil gerne dele vores begejstring med alle. Det gør vi ved at arrangere ture, aktiviteter og møder, der sætter fokus på både de mange oplevelser, som naturen kan tilbyde, og på de mange udfordringer, som bevarelse af vores natur og miljø indebærer.

Desuden kan afdelingen benytte sig af sine klagerettigheder, når vi finder, at lovmæssige beskyttelseslinjer eller fredede områder krænkes på en urimelig måde.

Se DN Sorøs afdelingsfolder her