Naturens Dag 2019

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I 2019 var temaet "Mærk Naturen". Dagen blev afholdt ved Kongskilde Naturcenter d. 8. september 2019 i et samarbejde mellem DN Sorø og Kongskilde Naturcenter.
Tryk på knappen nedenfor for at læse om den succesfulde dag og se en række billeder fra dagen.


Ragnhild Lindsø byder de mange gæster velkommen og viser vej til de mange muligheder på dagen

Sensommertur i Tersløse Bøgeskov

Vejret var ikke med os, da DN Sorø søndag den 18. august 2019 havde inviteret til sensommertur i Tersløse Bøgeskov. Trods udsigten til regn (den kom også) var der mødt 20 frem. Deltagerne blev efter en velkomst af Niels Hilker, DN Sorøs formand, guidet igennem ”sporet” i Tersløse Bøgeskov af Jan Petersen, der er tovholder for DN Sorøs sporgruppe. Han fortalte engageret om skoven og om sporgruppens arbejde. 

Turen i Tersløse Bøgeskov var DN Sorøs årlige fejring af, at vi har 11 spor i kommunen, hvor borgerne på egen hånd har mulighed for at følge en veltilrettelagt rute gennem skoven og opleve forskellige sider af Sorøs natur. 


Der var mange deltagere i DN Sorøs arrangement med 'Sensommertur i Tersløse Bøgeskov', trods det regnfulde vejr Niels Hilker
Der var mange deltagere i DN Sorøs arrangement med 'Sensommertur i Tersløse Bøgeskov', trods det regnfulde vejr Niels Hilker

Folkemødet i Sorø 2019

DN Sorø deltog med en stand på Folkemødet i Sorø d. 17. august 2019. Vejret var ikke med os, men alligevel var der mange deltagere, mange gode debatter, gode muligheder for forplejning og mange gæster og udbyttet for os alle var stort.

Tryk på knappen nedenfor for at se nogle billeder fra dagen.

Næste gang DN Sorø stiller op med en stand er på Naturens Dag d. 8. september 2019 på Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 29, 4180 Sorø. Vi glæder os til at se jer.


Jan Pedersen, DN Sorø, opsatte en flot stand med insekthoteller i forbindelse med DN Sorøs stand på Folkemødet, fint blikfang Rolf Lehrmann

Vilde blomsters Dag 2019

Søndag d. 16. juni 2019 i pragtfuldt vejr havde DN Sorø og Dansk Botanisk Forening inviteret alle til at deltage i en lang række arrangementer overalt i landet.

I Sorø blev der inviteret på en guidet tur til Sandlyng Skov/Mose, hvor der ikke er almindelig adgang, kun i forbindelse med aftaler med Bodal Gods.

I alt 12 deltagere fik en fin tur, hvor DN Sorø var repræsenteret ved biolog Jan Woollhead og Sorø Kommune var repræsenteret ved Line Strandholm Magnussen, Biolog, Projektleder Life Østdanske Højmoser, Store Åmose.

Turen fra den private P-plads ved Bodal Gods førte os igennem Åmosens enge og dyrkede marker ind i skoven med dens høje løvtræer, hvor bogfinken var karakterfuglen og biologerne fortalte om de mange planter vi mødte.

Målet med turen var at se de resultater der allerede nu er nået med den gennemførte sikring af vandstanden i den centrale del af skoven, hvor Sorø Kommune med bl.a. midler fra et EU LIFE projekt forsøger at genetablere den tidligere højmose som fandtes i området og i den nærliggende Verup Mose.

Den uigennemtrængelige membran som er nedsat rundt om den centrale del af mosen synes at virke som den skal, vandstanden er i dag væsentlig højere end før nedsættelsen og de spagnumplanter som er sat ud synes at trives, så om ca. 100 år forventes store dele af højmosen at være genskabt, om alt går vel.

Indtil da vil området gradvis skifte karakter fra skov, primært nåleskov, til åben moseflade. Man har valgt ikke at fælde de eksisterende træer, men vente på at disse efterhånden drukner. Enkelte træer er dog blevet ringet, så de hurtigere går til og bliver føde for insekter, svampe og fugle.

Floraen i området var allerede nu meget spændende med mange arter spagnum og bl.a. 5-radet ulvefor. Der var også en del uønsket opvækst af gran, som pt. er nemt at trække op, så det var måske en rigtig god idé at samle et hold af frivillige til at foretage en simpel træoptrækning (Grøn Gymnastik).

Inde i området dominerede Skovpiberen, som med sin spændende sang og sangflugt er en spændende fugl, som dog nok efterhånden vil fortrække efterhånden som området åbnes op.

På vejen hjem blev vi underholdt af en familie på 5 ravne, 2 voksne og 3 unger. Ungerne fik rigtig afprøvet deres flyvefærdigheder, opmuntret af forældrene. Derudover fik vi set den Rødryggede Tornskade, som er en af udpegningsarterne for områdets status som Natura 2000 område.

En stor tak til deltagerne og vores meget kompetente guider, Line Magnussen og Jan Woollhead.

Billeder fra turen kan ses her.

 


Vilde Blomsters Dag 2019, deltagerne på vej ud i Sandlyng Skov
En af de blomster vi mødte og den med det nok mest spøjse navn: Gyldenlak-hjørneklap
Turens 2 guider, Jan Woollhead fra DN Sorø og Line Magnussen fra Sorø Kommune
Line Magnussen fra Sorø Kommune viser vandstandsforholdene i skoven/mosen henover året og før og efter at der er nedsat en membran som skal holde på vandet for at få genskabt højmosen.
Blomsten Billebo i blomst
5-radet ulvefod, tæl selv, der er 8 reder (!?)
Rødrygget Tornskade, desværre med nakken til

Fuglenes Dag 26. maj 2019

Dagen startede fint. 13 deltagere mødte op til turen ved Flommen i Sorø. Vi kunne straks nyde sangen fra en nattergal, som var ankommet præcis til Fuglenes Dag, hvilket er mindst 14 dage senere end normalt. Der var også kun 2 syngende nattergale på Flommen, imod de normalt 3 stk., men med frygten for at nattergalene helt var forsvundet, var det bare godt.

Endnu engang fik den ene nattergal selskab af en kærsanger, som fik forstyrret det hele med sine mange efterligninger, især fordi den i det tætte krat sang sammen med  nattergalen, en tornsanger og en rørspurv og med en solsort og en gærdesmutte som akkompagnement.

Hvert år forbløffes deltagerne over Navnebøgen, som fortsat er i live, trods rigtig mange år på bagen, 1 lynnedslag og 2 brande og mange, mange indridsede navne og omgivet af mange, meget høje og skyggende bøgetræer. Se billedet.

Vel fremme ved rastet ved Runde Mose kunne vi blot konstatere, at de mange ynglende grågæs allerede havde forladt mosen og at den gråstrubede lappedykker fortsat ikke er vendt tilbage til mosen efter at grågæssene kom til. I træerne tæt på sad en bogfinke og brugte sit regnvejrskald, hvilket var fint, så lærte deltagerne også det – på den hårde måde, idet regnen begyndte kort efter og kun tog til indtil vi var tilbage ved Skovridergården og vi kunne sige tak til hinanden for en fin tur og tage turen forbi bageren og hjem for at blive tørret.

Rolf Lehrmann, Sorø 26. maj 2019 kl. 07:01

 


Deltagerne ved Navnebøgen i Sorø Sønderskov

Navnebøgen i Sorø Sønderskov, gammel, skåret i, brændt og skygget, men fortsat fuld af bøgeliv


Strandtudsetur d. 8. maj 2019

I indkaldelsen til turen var vi blevet ’lovet’, at det ville være en lun forårsaften og at Strandtudserne ville kvække for os i skumringen.

Godt vi ikke havde satset på dette, for vejret viste sig at være koldt og regnfuldt og det gode vejr i april havde fremskyndet ynglesæsonen for strandtudserne i den nordlige del af Sorø Kommune, så tudserne for længst havde forladt ynglesøerne.

Når det så alligevel blev en god tur var det p.g.a.

  • at guidningen ved biolog Jan Woollhead var super,
  • at den lokale guide, Jan E. Petersen, var totalt lokalkendt,
  • at området var spændende og interessant at besøge hvad angår både terræn, blomster og fugle og endelig
  • at der var mange små haletudser af strandtudserne, som søgte sammen i den kolde vand, men ikke desto mindre så ud til at trives i de små, lavvandede, normalt solbeskinnede vandpytter, som er deres foretrukne udklæknings- og opvoksnings-sted.

Strandtudsen er meget sjælden i DK og rigtig meget sjælden på Sjælland, så alle var enige om at dette sted skal beskyttes, så der fortsat er plads til den slags, ikke nødvendigvis pæne og ordentlige steder, men steder, hvor biodiversiteten stortrives.

Vi var i alt 13 deltagere på turen, selv i det ikke særlig opmuntrende vejr og havde en fin tur med biodiversiteten i højsædet. Lad den kommende valgkamp have et tilsvarende fokus.


Fra starten på Strandtudse turen d. 8. maj 2019
Vejret var koldt og regnfuldt d. 8. maj 2019, men området var spændende og hyggen stor
Masser af små Strandtudse haletudser som varmede hinanden

Affaldsindsamling 2019

Årets landsdækkende affaldsindsamling blev afviklet d. 31. april. Indsamlingen i Sorø med deltagelse af DN Sorø og en række lokalråd , foreninger og institutioner var en stor succes, selvom der fortsat er meget affald, der kan indsamles på trods af at ingen vel smider affald med vilje i naturen, vel?

Tryk på knappen nedenfor og læs om DN Sorøs indsamling og se billeder fra dagen.Har vi rent drikkevand i Sorø kommune?

I forbindelse med Vandets Dag inviterede DN Sorø til en spændende lørdag formiddag d. 23. marts 2019, hvor vi satte fokus på sprøjtegifte i Sorø Kommunes drikkevand og kom med indspil til, hvordan alle positivt kan bidrage til en bedre kvalitet af grundvandet.

DN Sorøs formand bød de fremmødte velkommen (i alt 14 personer, inkl. Ulla Grundtvig Brask fra Dagbladet Sjælland) og overlod derefter føringen til Leif Møller, DN Sorø, der førte os til en vandboring ved Skjolden i Sorø, som har fået konstateret indhold af DMS (dimethylssulfamid).

Stoffet stammer fra svampebekæmpende midler, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien. I sommer blev der konstateret pesticider i vores bynære boringer i Sorø. Forureningen overstiger ikke de af Sundhedsstyrelsen afsatte grænseværdier, men målet må være helt rent drikkevand. 

Leif Møller fortalte bl.a. de mange fremmødte om den positive aftale som DN og Landbrug & Fødevarer har indgået og om at kommunerne inden udgangen af 2020 skal have udarbejdet en plan for udvidelse af de sprøjtefrie zoner i Borings Nære Borings Områder (BNBO): Men Leif Møller fortalte også om de akkumulerende effekter af de mange forskellige pesticidrester i grundvandet, som vi reelt ikke kender noget til, idet stofferne afprøves hver for sig og ikke i sammenhæng.

Leif Møller fortalte, at der har været anvendt mindst 590 forskellige sprøjtegifte siden 1956 og at der i 2015 eksisterer 171 godkendte sprøjtegifte, og at der ikke testes for rester af en lang række af disse og at vi ser en lang række boringer, som må lukkes p.g.a. nye målinger, som viser indhold af pesticidrester over grænseværdierne.

Niels Aalbæk Jensen, som er formand for Grundvandsrådet i Sorø Kommune, gav efterfølgende et bud på opgaven, ud fra den virkelighed som vi i Sorø står overfor, og den aftale, der er indgået af et stort flertal i Folketinget, “Pesticidstrategi 2017-2021.” .

Spørgelysten blandt deltagerne var stor og mange emner blev vendt og opfordringen var at vi alle gør vores bidrag til at sikre et rent grundvand.


DN Sorøs formand, Niels Hilker interviewes af journalist Ulla Grundtvig Brask fra Dagbladet Sjælland i forbindelse med arrangementet

 

Deltagerne i Grundvandsmødet mødes inden vi sendes til en vandboring ved Skjolden: Leif Møller, DN Sorø, Niels Aalbæk Jensen, formand for Grundvandsrådet i Sorø Kommune og Arne Juul Jensen, formand for SF i Sorø og medlem af Grundvandsrådet

 

Leif Møller fortæller om Grundvandet i Sorø kommune

Leif Møller fortæller om Grundvandet i Sorø kommune

Fredningsevent på Flommen i Sorø

DN Sorø kaldte d. 20. januar 2019 sammen til demonstration ved Flommen i Sorø mod det forslag i Folketinget, der vil fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til egenhændigt at rejse fredningssager.

70 af Sorøs borgere havde valgt at tilbringe denne solrige søndag formiddag på Flommen, som med sine 127 hektar fredet natur, er den direkte anledning til, at DN Sorø havde kaldt til samling netop her.

Niels Hilker, DN Sorøs formand bød velkommen og orienterede om beslutningsforslaget, der behandles i Folketingen det 24. januar. Herefter tog Rolf Lehrmann, næstformand i DN Sorø over, og fortalte levende om Flommens fredning tilbage i 1977. Han var også dengang aktiv i DN Sorø og kunne berette om daværende lokalformand, lektor Halfdan G. Becks, årelange kamp for at få gennemført Flom-fredningen. Baggrunden var bl.a., at det daværende Sorø Byråd havde planer om en omfartsvej fra Ringstedvej til Skælskørvej.

Forslaget faldt i øvrigt allerede ved førstebehandlingen, idet alene DF stemte for forslaget.


Fredninger i fare - indledning ved starten på grænsen mellem Sorø By og Flommen