Affaldsindsamlingen i Sorø var en stor succes, selvom der fortsat er meget affald, der kan indsamles på trods af at ingen vel smider affald med vilje i naturen, vel?

Ved borde/bænke sættet ved Sorø Sø blæste der en strid og kold vind ind fra søen, men omkring 50 deltagere mødte alligevel op og gav en hånd med.

Det var tydeligt at der er mindre affald rundt omkring, men da der var mange indsamlere, synede affaldsbunkerne rigtig store til sidst.

Kun ved stationen var der rigtig mange cigaretskod, men cigaretpakninger finder man overalt.

Mængden af glasaffald er faldet drastisk, men også antallet af dåser er faldende, rigtig godt.

Stor tak til alle som deltog for en fin indsats og alle andre for deres indsats for mindre affald i naturen hele året.

Nedenfor nogle indtryk fra årets indsamling, vi er klar til næste år, hvor der forhåbentlig er endnu mindre affald der skal indsamles.

Linda Nielsen og Ragnhild Lindsø gør klar til Affaldsindsamlingen d. 31. august 2019. Det var en fin dag, men med en kraftig og meget kold vind. De første indsamlere ankommer.
Skiltet sat op, kraftig aktivitet ved udleveringsstedet
Formanden på affaldsjagt, der var markant mindre affald end de sidste mange år
Alle blev kongeligt beværtet efter endt indsamling, ca. 50 personer benyttede borde/bænke sættet som udgangspunkt, men mange samlede ind andre steder i kommunen
Stor aktivitet ved afslutningen - meget indsamlet - alt for meget
Søde, effektive indsamlere, de fortjente en sodavand og et æble
Meget, meget affald