Vision for naturen i Sorø Kommune

I april 2007 udgav DN Sorø en kort beskrivelse af værdifulde naturområder og gav forslag til, hvor naturen kan få det bedre, samt pegede på, hvor der kunne skabes sammenhængende naturområder og hvordan det kunne lade sig gøre.

Læs rapporten "Fremtidens natur i Sorø Kommune"

Naturkvalitetsplan for Sorø Kommune

Den 19. april 2016 udgav Sorø Kommune sin samlede Naturkvalitetsplan hvis formål var at få et samlet overblik over naturværdierne i kommunen.

Fra forordet i Naturkvalitetsplanen, som kan læses her:

"Naturkvalitetsplanen er et værktøj til at målrette beslutninger for naturen i den daglige kommunale sagsbehandling og planlægning. Planen viser, hvor der er særlige naturinteresser i kommunen, som vi alle sammen skal være med til at passe på.

I Naturkvalitetsplan for Sorø Kommune bliver kommunens mest værdifulde levesteder for dyr og planter beskrevet og illustreret på kort.

Kort og beskrivelser understøtter retningslinjerne for natur i Kommuneplan 2013-24. Derudover er kommuneplanens naturnetværk med naturområder og korridorer udspecificeret på naturtyper, så vi kan målrette naturindsatsen og arbejde for at sikre sammenhæng i naturen.

Sorø Kommune mål for naturen:
• at kvaliteten i eksisterende naturområder løftes ved målrettet plejeindsats
• at levesteder for truede arter sikres og udvides
• at kommunens planlægning og afgørelser er med til at sikre og forbedre naturens tilstand
• at understøtte udviklingen af et naturnetværk for tør-, våd- og skovnatur