Gruppen beskæftiger sig med at:

  • Arrangere indsamling af henkastet affald langs kommunens veje, langs udvalgte skovstier og i andre særligt belastede områder
  • Planlægge og tilrettelægge ét stort, årligt arrangement i samarbejde med den indsamling DN’s hovedforening står for. Der søges kontakt med diverse lokalråd, relevante borgergrupper, skoler, spejder- og idrætsforeninger i kommunen. Desuden inviteres Sorø byråd til at deltage i indsamlingen
  • Understøtte kommunens initiativer på genbrugsområdet
  • Tage egne initiativer lokalt
  • Tage initiativ til arrangementer med aktuelle emner, evt. i samarbejde med andre organisationer


Tidshorisont: gruppen er permanent

Gruppens kontaktperson: Linda Nielsen -> linn@soroe.dk

Gruppen er åben for nye medlemmer