Almindelig flodguldsmed er en af de guldsmede, som er gået meget tilbage i Danmark. Arten er i tilbagegang i hele Europa, så det er dejligt, at det er muligt at opleve den i området, primært i april-maj-juni. Familien rummer næsten 900 arter, som mest er udbredt i troperne og subtroperne. I Europa er der kun ca. 12. arter, fordelt i 5 slægter. Flodguldsmedene er karakteristiske , mellemstore , gule  og sorte gulsmede, der let kendes fra alle andre ægte guldsmede på de vidt adskilte øjne.

Som navnet antyder, så er de fleste arter knyttet til rindende vand i floder og åer, men i Danmark er arten knyttet til store og gerne rene søer, såsom Silkeborgsøerne, Tystrup Sø og Furesøen, men altså også ved Tuel Sø, som man ellers ikke kan karakterisere som en ren sø.

Generelt er det en fin beskæftigelse at jagte guldsmede med kamera og tålmodighed, at sætte guldsmede på nåle bør høre fortiden til.

Sara Hilker

Almindelig Flodguldsmed (hun) fotograferet ved Tuel Sø d. 11. maj 2020 kl. 14.

Sara Hilker

Almindelig Flodguldsmed (hun) fotograferet ved Tuel Sø d. 11. maj 2020 kl. 14.

Sara Hilker

Almindelig Flodguldsmed (hun) fotograferet ved Tuel Sø d. 11. maj 2020 kl. 14.