Flora

Planternes verden er forunderlig og ingen kan påtage sig at omfatte bare en lille del af de mange historier, som kan fortælles derom.

Men lidt vil vi da godt fortælle, så må man jo gå ud selv og se og opleve i naturen.

Skov-Gøgelilje på Elseengen i Sorø, 14. juni 2015 Rolf Lehrmann

Fugle

Fuglenes verden er stor og spændende, gå selv ud og kig.

Her er lidt inspiration til nogle af de specielle, spændende og/eller sjældne fugle som findes i Sorø kommune.


Engsnarre i Kongemosen 23. maj 2016 Henning Larsen


Padder

Indenfor Sorø kommunes område findes der en lang række forskellige paddearter, som dog kun er ringe undersøgt og kortlagt. En af disse arter er Strandtudsen, som har en af sine meget få indenlandske raste- og ynglelokaliteter i området nord for Sorø, i de aktive råstofgrave.
Tryk på nedenstående knap og læs mere om denne sjældne padde.Pattedyr

Indenfor Sorø Kommunes område findes der en lang række vilde pattedyr, herunder 4 hjortearter (Kronhjort, Dådyr, Rådyr og Sikahjort), Gnavere som rotter og mus, insektædere som Pindsvinet og en lang række flagermusearter som Dværgflagermus og Vandflagermus, samt rovdyr som Brud, Lækat, Husmår, Skovmår, Ræv og Grævling. Og så er Sorø Kommune hjemsted for en sjælden syvsover nemlig Hasselmusen.

På nettet, f.eks. på hjemmesiden Fugle og Natur: www.fugleognatur.dk/ kan man læse en masse om de mange dyr og hvor de forekommer, men lidt vil vi da godt fortælle, så må man jo gå ud selv og se og opleve i naturen.

Rådyrene går langt ind i haverne om vinteren Rolf Lehrmann