Flora

Planternes verden er forunderlig og ingen kan påtage sig at omfatte bare en lille del af de mange historier, som kan fortælles derom.

Men lidt vil vi da godt fortælle, så må man jo gå ud selv og se og opleve i naturen.

Skov-Gøgelilje på Elseengen i Sorø, 14. juni 2015 Rolf Lehrmann

Fugle

Fuglenes verden er stor og spændende, gå selv ud og kig.

Her er lidt inspiration til nogle af de specielle, spændende og/eller sjældne fugle som findes i Sorø kommune.


Engsnarre i Kongemosen 23. maj 2016 Henning Larsen


Insekter

Indenfor Sorø kommunes område findes der en lang række forskellige insektarter, herunder den store bille Eremitten, som er udpegningsart for Egevangen og Filosofgangen tæt op ad Sorø By. Derudover rummer kommunen også en lang række andre insekter, som er knyttet til de store skove, søer samt tørre og våde og enge som kommunen er så rig på.

Nedenfor kan man læse om enkelte af disse. Har du kendskab til andre forekomster som bør være kendt, så skrive tilbage til DN Sorø på soroe@dn.dk


Sara Hilker

Almindelig flodguldsmed (hun) fotograferet ved Tuel Sø d. 11. maj 2020 kl. 14.


Padder

Indenfor Sorø kommunes område findes der en lang række forskellige paddearter, som dog kun er ringe undersøgt og kortlagt. En af disse arter er Strandtudsen, som har en af sine meget få indenlandske raste- og ynglelokaliteter i området nord for Sorø, i de aktive råstofgrave.
Tryk på nedenstående knap og læs mere om denne sjældne padde.Pattedyr

Indenfor Sorø Kommunes område findes der en lang række vilde pattedyr, herunder 4 hjortearter (Kronhjort, Dådyr, Rådyr og Sikahjort), Gnavere som rotter og mus, insektædere som Pindsvinet og en lang række flagermusearter som Dværgflagermus og Vandflagermus, samt rovdyr som Brud, Lækat, Husmår, Skovmår, Ræv og Grævling. Og så er Sorø Kommune hjemsted for en sjælden syvsover nemlig Hasselmusen.

På nettet, f.eks. på Naturbasen: https://www.naturbasen.dk/ kan man læse en masse om de mange dyr og hvor de forekommer, men lidt vil vi da godt fortælle, så må man jo gå ud selv og se og opleve i naturen.


Rådyrene går langt ind i haverne om vinteren Rolf Lehrmann

Under vandet

Der findes et meget spændende liv under vandet, som det er sjældent vi får et større indblik i, også selv om vi engang imellem tager på fisketur eller tager ketsjeren med og jager vandinsekter i vandhullerne.

I Suså-systemet findes der flere arter malermuslinger med en meget speciel biologi, som kræver en mellemvært for at muslingelarverne kan udvikle sig til voksne muslinger. Når denne vært så uddør pga. forurening, så forsvinder muslingen også.

Heldigvis kan den tykskallede malermusling , som det drejer sig om blive meget gammel, så det synes muligt at redde bestanden af denne i Øvre Suså gennem et projekt, hvor mellemværterne genudsættes og forholdene for disse og hermed muslingen forbedres.

Læs mere om muslingen, mellemværterne og naturen i Øvre Suså ved at trykke på knappen nedenfor.

Oversigt over malermuslingens vidunderlige verden