Arbejdsgruppen om Skovmårkasserne i Sorø kommune beskæftiger sig med:

  • at tilse de opsatte skovmårkasser i Sorø kommune

Kontaktperson: Rolf Lehrmann -> rolf.lehrmann@gmail.com

Tidshorisont: Gruppen er permanent.

Gruppen er åben for nye medlemmer