Alle skal med i den grønne omstilling

Det ser ud til, at hverken forskningsresultater eller førstehåndserfaringer med ekstremt vejr er nok til at få os til at handle beslutsomt og samlet i forhold til den globale klimakrise.
DN Sorø og initiativtager Armin Vauk har derfor startet en studiekreds om klimakommunikation med målet om at flere danskere erkender klimakrisens alvor – og handler tilsvarende.
Læs om studiekredsens baggrund og foreløbige resultater nedenfor.

Det ser sort ud for klimaet – men hvorfor bliver der kun snakket?

Arbejdsgruppen Grøn Omstilling i DN Sorø vil forsøge at gøre noget. Tryk på knappen nedenfor og læs om baggrunden for etablering af en bred studiekreds, som skal udforme en skitse, eller et forslag til, hvordan vi i DN kan forbedre vores kommunikation af klimasagen, så større befolkningsgrupper end nu, er villige til at handle svarende til situationens alvor.

Andre interessante artikler om klimaet, tryk på en af nedenstående knapper: