Gruppen beskæftiger sig med at:

  • Gennemgå indkomne afgørelser fra myndighederne. Udvalgte sager forelægges for bestyrelsen til orientering eller til drøftelse og med indstilling til bestyrelsen, hvis der skal indgives klage over afgørelsen.
  • Følge kommunens planlægningsarbejde, idet gruppen gennemgår oplæg og planforslag m.h.p. forelæggelse for bestyrelsen og besvarelse af høringer
  • Følge regionens og statens planlægning efter nærmere aftale med bestyrelsen.
  • Anmeldelse og forespørgsel om mulige ulovligheder 
  • Gruppen skal så vidt muligt have et medlem tilknyttet en relevant DN netværksgruppe

Tidshorisont: Gruppen er permanent


Gruppens kontaktperson: Niels Hilker -> niels.hilkers@gmail.com


Gruppen optager nye medlemmer