Arbejdsgruppen om Strandtudserne i Sorø kommune beskæftiger sig med:

  • at sikre forholdene for Strandtudsen i Sorø Kommune

Dette sker ved kontakt til lodsejere, indvindere, Sorø Kommune, Region Sjælland, Zoologisk Have og Naturstyrelsen, som alle opfordres til at sikre fortsatte og gerne forbedrede fouragerings-, yngle- og overvintringsmuligheder i råstofindvindingsområdet i den nordlige ende af Sorø Kommune, hvor der formentlig har været en bestand af denne sjældne og udrydningstruede og beskyttede padde siden før sidste istid.

Læs videre om det opnåede arbejde og om Strandtudsen, ved at trykke på nedenstående knap.

Kontaktperson: Rolf Lehrmann -> rolf.lehrmann@gmail.com

Tidshorisont: Gruppen er permanent.

Gruppen er åben for nye medlemmer