Man kan læse mere om de fredninger som findes i Sorø kommune på følgende måder:

  • Ved at klikke på en af nedenstående knapper kan man se de beskrivelser som DN Sorø har udarbejdet, indeholdende ord og billeder.

  • I denne oversigt  ses en meget kort beskrivelse af alle fredningerne i Sorø kommune inkl. fredningens formål og vedligeholdelse samt DN Sorøs kommentarer: Læs her

  •  www.fredninger.dk kan samtlige fredninger i Sorø kommune ses ved at zoome ind og klikke på de indrammede områder. Her får man tillige en kort beskrivelse af den enkelte fredning og et link til selve fredningskendelsen.