Gruppen beskæftiger sig primært med natur- og landskabsfredninger, herunder det, der foregår i den del af Åmosen, som er beliggende i Sorø kommune.

Gruppen skal:

  • Følge fredningerne og deres tilstand, herunder se på behov for pleje af områderne
  • Samarbejde med DNs afdelinger i nabokommunerne om fælles fredninger
  • Se på behovet for modernisering af fredninger, herunder samarbejde med DNs sekretariat ved udvidelse af eksisterende eller forslag til nye fredninger, jævnfør DN's aktuelle fredningsstrategi
  • Medvirke til formidling af værdifulde naturområder med henblik på benyttelse og beskyttelse af disse
  • Følge op på Naturstyrelsens eftersyn af beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3
  • Følge op på Sorø Kommunes håndtering af Naturkvalitetsplanen
  • Følge udviklingen i Åmosen i dialog med Naturpark Åmosen, DNs repræsentanter i hhv. Naturparkens bestyrelse og Naturparkråd og DN i henholdsvis Kalundborg og Holbæk kommune.
  • Have en løbende dialog med forvaltningen i Sorø Kommune og i Region Sjælland samt med Naturstyrelsen omkring naturen i Sorø Kommune.

Tidshorisont: Gruppen er permanent

Gruppens tovholder er: Jan Woollhead -> janwoollhead@yahoo.dk

Gruppen er åben for nye medlemmer

Arbejdsgruppen har i 2021 været rundt for at besigtige en lang række markante fortidsminder i Sorø Kommune, tryk for at læs mere fra turen.

Arbejdsgruppen har også besigtiget Sorø Kommunes gadekær og branddamme, tryk for at se mere om dette.