Gruppen beskæftiger sig med alt som berører den lokale natur og kulturhistorie i Sorø Kommune.

Gruppen skal:

  • Følge fredningerne og deres tilstand, herunder se på behov for pleje af områderne
  • Samarbejde med DNs afdelinger i nabokommunerne om fælles fredninger
  • Se på behovet for modernisering af fredninger, herunder samarbejde med DNs sekretariat ved udvidelse af eksisterende eller forslag til nye fredninger, jævnfør DN's aktuelle fredningsstrategi
  • Medvirke til formidling af værdifulde naturområder med henblik på benyttelse og beskyttelse af disse
  • Følge op på Naturstyrelsens eftersyn af beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3
  • Følge op på Sorø Kommunes håndtering af Naturkvalitetsplanen
  • Følge udviklingen i Åmosen i dialog med Naturpark Åmosen, DNs repræsentanter i hhv. Naturparkens bestyrelse og Naturparkråd og DN i henholdsvis Kalundborg og Holbæk kommune.
  • Have en løbende dialog med forvaltningen i Sorø Kommune og i Region Sjælland samt med Naturstyrelsen omkring naturen i Sorø Kommune.
  • Udbygning af samarbejdet med Region Sjælland og andre mulige samarbejdspartnere omkring den lokale natur og rekreative muligheder, bl.a. i forbindelse med de efterbehandlede råstofgrave og deres efterfølgende anvendelse.

Tidshorisont: Gruppen er permanent

Gruppens tovholder er: Jan Woollhead -> janwoollhead@yahoo.dk

Gruppen er åben for nye medlemmer

---

Arbejdsgruppen har i efteråret 2022 været på rundtur til kommunens råstofgrave,  tryk på knappen for at læse om kommunens råstofgrave og se gruppens rapport fra turen.

Arbejdsgruppen har i 2021 og i 2023 været rundt for at besigtige en lang række markante fortidsminder i Sorø Kommune, tryk på knappen for at læse gruppens rapport om de markante fortidsminder i Sorø Kommune.

Arbejdsgruppen besigtigede i 2017 Sorø Kommunes gadekær og branddamme, tryk på knappen for at læse mere om disse og læse gruppens rapport fra turen.

DN Sorø har en række aktive arbejdsgrupper.  Tryk på knappen og se, hvilke arbejdsgrupper der findes pt. og skriv gerne til den angivne tovholder med spørgsmål og kommentarer og skriv gerne, hvis du vil være en del af arbejdet for og med naturen og miljøet.