Arbejdsgrupperne er valgt ud fra den enkelte deltagers interesse, og da arbejdet er frivilligt og ulønnet er det også op til den enkelte, hvor meget man kan og vil engagere sig.

Hvis du finder en gruppe med et formål du synes er interessant, er du velkommen til at henvende dig til gruppens "tovholder".

Hans eller hendes e-mailadresse finder du under beskrivelsen af den enkelte gruppe.

Ved de fleste aktiviteter er det ikke et krav at man er medlem af DN. 

Oversigt over de aktuelle arbejdsgrupper, se nedenfor.


Affald og genbrug


Formand og næstformand samlede ind på Skælskørvej

Arbejdsgruppen Grøn OmstillingEventgruppen


Fra sporturen d. 19. august 2019

Hasselmusens beskyttelse


Hasselmusen dukker frem under inspektion af kasserne Rolf Lehrmann

Kommunalvalg 2021Kommunikation


Podio, afdelingens kommunikationsredskab

Natur- og fredningsgruppen


Parti fra Kulebjerg Overdrev 2016 Rolf Lehrmann

Naturens Dag


Velkomst til Naturens Dag ved Kongskilde Naturcenter med udlevering af kort over området og tidsplan for aktiviteterne

Naturpleje


Rast efter leslåning på engen i Vaseskov Lena Bau

Sags- og plangruppen


Oversigt over sager til behandling d. 5. september 2016

Skovmårkasser i Sorø Kommune


Skovmårkasse 101 i Sorø Sønderskov Rolf Lehrmann

Sporgruppen


Liste og oversigt over de mange spor som gruppen vedligeholder

Strandtudserne i Sorø Kommune


Strandtudse. Bemærk den gule fure ned langs ryggen på tudsen. Bjørli Lehrmann

Vandløb


Åmose Å Rolf Lehrmann