Eremit (Osmoderma eremita)

Eremitten er en stor, kraftigt bygget guldbasse, der måler 24-32 mm i kropslængde, men eksemplarer på over 35 mm kendes fra Sydeuropa. Grundfarven er mørkebrun til sortbrun, let skinnende med et ret svagt metalskær, og stort set ubehåret.

Eremitten er udbredt over et stort geografisk område, men bestandenes spredningspotentiale er meget begrænset, så der må formodes at herske en ret udpræget geografisk isolation.

Overalt har eremitten undergået en voldsom bestandsnedgang i løbet af det tyvende århundrede som følge af skovbrugets fjernelse af de gamle træer, den er så stærkt knyttet til. Mange steder er den derfor truet, og beskyttet af både national og international lovgivning. Således også i Danmark, hvor den blev fredet i 1991, og er omfattet af EF-Habitatdirektivet.

I Danmark er den kun truffet 5 forskellige steder, alle på Sjælland, siden 2011, og et af disse steder er i Sorø skovene, hvor der er oprettet habitats områder, hvor store, gamle træer får lov til at stå og blive meget gamle og får lov til at blive liggende, hvis de falder, for at sikre at evt. larver i veddet kan få lov at blive færdigudviklede.

Eremitten er stærkt varmekrævende, og er derfor et højsommerdyr, der bedst træffes sidst i juli til først i august. Hannerne findes normalt ikke udenfor denne periode på grund af deres korte levetid, men hunnerne kan tit findes inde i formuldningskamrene til ind i september eller sågar oktober måned.

Læs evt. mere om eremitten på Naturbasen: https://www.naturbasen.dk/art/4750/eremit

Eremit, en stor billeart, som overalt i dens store udbredelsesområde har undergået en voldsom bestandsnedgang i løbet af det tyvende århundrede som følge af skovbrugets fjernelse af de gamle træer, den er så stærkt knyttet til.
Foto: Markus Heidel