Sporgruppen beskæftiger sig med at:

  • Medvirke til at føre tilsyn med eksisterende spor i Sorø kommune, så borgerne under trygge forhold kan komme ud i naturen og få de mange naturoplevelser som findes i området, samt blive bevidste om naturens rekreative værdi
  • Samarbejde med andre, bl.a. Teknik og Miljø og lodsejerne om at gennemføre dette arbejde
  • Sikre udbedring af de eksisterende spor i Sorø Kommune hvis dette er påkrævet. Enten ved selv at gøre det eller ved at kontakte ejer
  • Sikre der altid er foldere i de opstillede folderkasser og at disse er i god stand
  • Sikre at folderne er opdaterede og rapportere i god tid, når der skal trykkes nye
  • Tage initiativ til arrangementer på eller omkring sporet evt. i samarbejde med andre
  • Bidrage til afdelingens hjemmeside og nyhedsbrev med oplysning om aktiviteter
  • Hvert spor har en ansvarlig tovholder, der kan have hjælp tilknyttet til såvel tilsyn med spor som tilsyn med foldere

Gruppen er åben for nye medlemmer 

Tidshorisont: Gruppen er permanent

Tovholder : Jens Jørgen Hansen -> Slevadvej10@gmail.com og Jan E. Pedersen -> janepsf@gmail.com