Alsted Skov

Sporet i Alsted Skov ligger ca. 7 km sydøst for Sorø vest for landsbyen Alsted.
Den afmærkede rute er ca. 8 km lang. Der er mulighed for at afkorte turen flere steder. 

Folderen over turen kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden herBjerget i Lynge-Eskilstrup

Fra P-pladsen ved Kongskilde Naturcenter går en trampesti der ender på toppen af et bjerg dannet  af gammelt byggeaffald m.v. På Bjergets top, som danner en flot højslette med udsigt viden om, er der informationstavler. På tavlerne fremhæves nogle af de ting, man kan se i landskabet ved Tystrup-Bavelse Naturpark, samt områdets planter, dyr og fugle, bl.a. havørn. Området er ejet af Aage W. Jensens Naturfond (http://www.avjf.dk/)

Beskrivelse af området og sporet kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden herBromme Plantage – rundtur Buskehuse – rød rute

Ruten er en del af "Sporet gennem kulturlandskab nord for Sorø", som er omtalt i nedenstående folder.

Området er en del af Bromme Plantage nordøst for Lillesø. Her er en afmærket rute på ca. 3 km mellem P-pladsen ved Lillesø (markering 1 på kortet) og Glahnminde (markering 18 på kortet) samt i umiddelbar tilknytning hertil, en rundrute på ca. 7 km i området Buskehuse/Lillevang/Brunsmose. Alt afmærket med røde pile på stolper eller røde (pile) mærker på træer.

Folderen over turen kan ses her

Rutekortet kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden her 

 Broby Vesterskov

Sporet i Broby Vesterskov ligger ca. 5 km syd for Sorø og følger Susåen et langt stykke, bl.a. ved den gamle ladeplads, hvor store stammer blev udskibet til Susåen for at blive fragten den lange vej til Næstved og derfra videre med skib til København, hvor mange bygninger hviler på stammer fra skoven. Der er mulighed for parkering ved sporets start. Den afmærkede rute er ca. 3 km lang. 

Folderen over turen kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden herGrydebjerg Skov

Den afmærkede rute er ca. 5 km lang og er afmærket med gule pile

Folderen over turen kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden herLynge-Frederiksberg

Sporet ved Lynge-Frederiksberg ligger ca. 4 km syd for Sorø. De afmærkede ruter er hhv. 4 (hvid), 6 (rød) og 10 (gul) km.

Folderen over turen kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden herLøng

Området er en  tidligere grusgrav, der er efterbehandlet som et stort naturområde med både spændende flora og fauna. Der er adgang til området fra Kalundborgvej enten øst for det gule skovløberhus, hvor der er nedgang ad en skråning via tangen mellem de to søer, eller via Egevej nord for området. Der er stoppested for bus nr. 570 ved skovløberhuset.
Der er gode parkeringsmuligheder på Løngvej og nogle få på Egevej.

Folderen over turen kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden herPå kanten af Åmosen

Den afmærkede rute er ca. 2,6 km lang og er afmærket med gule pile. Du må gerne tage hunden med, men den skal være i snor af hensyn til de vilde dyr og sporets andre besøgende
Se også Sporet i Store Åmose

Folderen over turen kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden herSammenhæng mellem 4 spor syd for Sorø

Denne rute er sammensat af de 4 eksisterende spor: 
Lynge-Frederiksberg - Alsted skov - Broby Vesterskov - Kongsgårdens naturstier. I alt ca. 25 km.

På kortet er de 4 spor indtegnet med rødt, stier mellem sporene er indtegnet med blåt (ca. 9 km.). Alternativ mulighed er markeret med grønne punkter. De blå strækninger er normalt farbare på cykel. 
Sporene er afmærket med pæle, der har farvede pile, eller der er malet pile på træer

Folderen over turen kan ses her

Kongsgårdens naturstier, se herSporet gennem kulturlandskab nord for Sorø – Gul rute

Området er en del af Bromme Plantage umiddelbart øst for Lillesø. Her er en ca. 5 km sti afmærket med gule pile på stolper eller gule (pile)mærker på træer

Folderen over turen kan ses her

Rutekortet kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden herSti og bro mellem Kongsgaarden og Næsby

Efter mange, mange års arbejde er det endelig lykkedes at få etableret en sti mellem Sorø og Næstved kommuner over Susåen, uden at man skal ud på den befærdede Næstvedvej ved Næsby Bro.

Læs mere om stien og broen over Susåen ved at trykke på knappen nedenfor.


Broen over Susåen mellem Kongsgaarden i Vester Broby og Næsby


Store Åmose

Der er 2 afmærkede ruter: 
En gul rute på ca. 2,6 km, som fører dig forbi Maglebjerg, 
og en blå rute, som er en kombineret cykel- og vandrerrute på ca. 9,5 km, som 
tager dig med ud til Kongemosen. Ruterne er afmærket med pile og farver for ruten.
Du må ikke tage hunden med på den del af den blå rute, som går ind over marken og langs Åmose Å.
Se også Sporet På kanten af Åmosen

Folderen over turen kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden herTersløse Bøgeskov

Den afmærkede rute er ca. 3,5 km lang og er afmærket med gule pile. Turen har flere steder karakter af trampesti. Besøgende med barnevogne og lignende kan på disse strækninger følge andre stier i skoven. Godt fodtøj tilrådes.

Folderen over turen kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden her