Biowide projektet:

Dansk biodiversitet er tidligere blevet kortlagt i Atlas-undersøgelser eller undersøgelser og eksperimenter med fokus på interessante eller beskyttede bestande eller lokaliteter.

I Biowide har de mange deltagere undersøgt alle tænkelige typer af levesteder og alle tænkelige typer af planter, svampe og dyr – enten direkte ved observation af arter, eller indirekte ved sekvensering af DNA-rester i jordbunden.

Projektet blev finansieret af Villum Fonden og løb i perioden 2014-2018.

Læs mere på projektets hjemmeside:
https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/biowide

I løbet af de fire år blev 130 prøvefelter på 40 × 40 meter undersøgt til bunds, med undtagelse af hvirveldyr, som ikke kunne repræsenteres meningsfuldt på denne skala. Prøvefelterne dækkede naturlige gradienter i produktivitet, fugtighed og forstyrrelse, suppleret med felter, som repræsenterede dyrkede økosystemer såsom plantager og marker.

I felterne indsamlede deltagerne miljø- og artsdata (planter, mosser, laver, svampe og insekter) samt DNA-data fra jordprøver. Data blev brugt til at teste fundamentale økologiske principper og dermed styrke grundlaget for evidensbaseret naturbevaring.

Indenfor Sorø Kommunes område er der undersøgt 5 prøvefelter: Suserup Skov (97), Broby Vesterskov (98), Frederikskilde Skov (101), Kongskilde Friluftsgård (102) og Bimosen (104).

Undersøgelserne og resultaterne deraf er ganske overvældende med op til 370 arter på det rigeste af felterne. Desværre synes resultaterne ikke at være kendt af hverken DN eller af lodsejerne.

DN Sorø har hentet data ud og har lagt disse i 5 regneark (kopier i PDF-filer), som kan sorteres efter ønske og interesse. Tryk på den enkelte fil for at se indholdet.

Excel-filer:
Bimosen
Broby Vesterskov
Frederikskilde Skov
Kongskilde Friluftsgård
Suserup Skov

PDF-filer:
Bimosen
Broby Vesterskov
Frederikskilde Skov
Kongskilde Friluftsgård
Suserup Skov