Hvert år samles tusindvis af danskere landet over for at samle affald i naturen og den opfordring var der rigtig mange som fulgte. I løbet af de 3 timer, som den organiserede indsamling varede, var ca. 70 af hverdagens helte forbi, alene ved indsamlingsstedet ved Sorø Sø. Her fik de udleveret handsker, veste, opsamlingstang, indsamlingsrute og indsamlingsposer og fik anvist, hvor det indsamlede affald kunne placeres.

Billeder fra dagen kan ses her: https://photos.app.goo.gl/47LX1cZj9YJZMYLY6

Det glædelige var, at det især var børnefamilier, som var mødt frem for at yde en indsats, det lover rigtig godt for fremtiden.

Ved indsamlingsstedet ved Sorø Sø fik de mange deltagere efterfølgende tildelt et diplom efter udført gerning.

DNs gule veste var meget populære i bybilledet, rigtig mange vinker, smiler og dytter og takker de mange indsamlere for indsatsen.

Der blev også samlet affald sammen andre steder i kommunen, og glædeligt er det, at Sorø Kommune sørger for at indsamle efterfølgende for at bringe videre til genbrugsstationen.

Ved Sorø Sø var det herligt at kunne konstatere, at mængden af det indsamlede, trods stor indsats, var betydeligt mindre end tidligere år. Det kan selvfølgelig have mange årsager, men den størst opnåelige succes ved en affaldsindsamling er, hvis der slet ikke er noget affalds at indsamle. Der er vi desværre ikke helt endnu.

Det er fortsat voldsomt, hvor mange cigaretskod som kan indsamles. Et cigaretskod er mindst 4 år om at blive omsat i naturen, og indeholder en masse giftstoffer, som dermed går ind i naturens kredsløb. Som nyt element finder vi mange mundbind, primært ved busstoppesteder og på vejen fra Sorø Station mod Sorø By. Sådanne mundbind skulle i henhold til hvad vi ved pt. være omkring 450 år om at blive omsat i naturen, så tag det med jer hjem og kom i restaffald.

En stor tak skal lyde til alle som var med til at gøre det til en fin dag med et fint resultat, dvs. både til de aktive i DN Sorø og de mange som kom og hjalp til, og som også skal være meget velkomne som medlemmer og aktive i foreningen.

19. september 2020, Rolf Lehrmann, næstformand i DN Sorø