Citater om naturens tilstand ifølge fremtrædende forskere, taget fra foredraget:

»Biodiversitetskrisen er langt mere alvorlig end klimakrisen. Den videnskabelige konsensus fastslår, at udryddelsen foregår 100- 1.000 gange så hurtigt som den naturlige rate for arters uddøen.«

Professor Carsten Rahbek (Uniavisen, 12.4.2013)

og 

»Mangfoldigheden er på retur i verden. Biologer taler om den sjette masseuddøen i Jordens historie, for første gang forårsaget af et levende væsen, mennesket.«

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs (Global Økologi, nr. 3/2010)

 

Et af Runes budskaber:

Naturens pladsmangel er dybest set prioriteringsmangel

Nationalpark-konceptet er blevet intetsigende, og naturparkerne er ikke på naturens præmisser. Vi må prøve noget nyt for at erobre naturdagsordenen – f.eks. naturnationalparker, der både kan være inden for og uden for eksisterende ’nationalparker’ og ’naturparker’, men hvor naturen for en gangs skyld har førsteprioritet:

En ambitiøs naturindsats, der tillader naturens frie processer i en række offentlige naturarealer, hvor potentialet allerede findes, og hvor vi får mange flere fritgående planteædere: Vild(ere), mere artsrig og mere selvforvaltende natur på mere end 1.000 km2 – uden lodsejerkonflikter.

 

Lidt billeder fra aftenen:

Formanden for DN Sorø indleder
Rune introducerer europæisk bison til vores natur
Udsnit af de mange tilhørere til foredraget
Rune introducerer ulven til vores natur