Citater om naturens tilstand ifølge fremtrædende forskere, taget fra foredraget:

»Biodiversitetskrisen er langt mere alvorlig end klimakrisen. Den videnskabelige konsensus fastslår, at udryddelsen foregår 100- 1.000 gange så hurtigt som den naturlige rate for arters uddøen.«

Professor Carsten Rahbek (Uniavisen, 12.4.2013)

og 

»Mangfoldigheden er på retur i verden. Biologer taler om den sjette masseuddøen i Jordens historie, for første gang forårsaget af et levende væsen, mennesket.«

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs (Global Økologi, nr. 3/2010)

 

Et af Runes budskaber:

Naturens pladsmangel er dybest set prioriteringsmangel

Nationalpark-konceptet er blevet intetsigende, og naturparkerne er ikke på naturens præmisser. Vi må prøve noget nyt for at erobre naturdagsordenen – f.eks. naturnationalparker, der både kan være inden for og uden for eksisterende ’nationalparker’ og ’naturparker’, men hvor naturen for en gangs skyld har førsteprioritet:

En ambitiøs naturindsats, der tillader naturens frie processer i en række offentlige naturarealer, hvor potentialet allerede findes, og hvor vi får mange flere fritgående planteædere: Vild(ere), mere artsrig og mere selvforvaltende natur på mere end 1.000 km2 – uden lodsejerkonflikter.

 

Lidt billeder fra aftenen:

Rolf Lehrmann
Formanden for DN Sorø indleder
Rolf Lehrmann
Rune introducerer europæisk bison til vores natur
Udsnit af de mange tilhørere til foredraget
Rolf Lehrmann
Rune introducerer ulven til vores natur