Naturens Dag ved Kongskilde Naturcenter blev afviklet i tidsrummet 10-15 d. 10. september 2017 med velkomstbod foran centeret. Velkomstboden, som primært var bemandet med Camilla Clausen og Ragnhild Lindsø, var bemandet i hele perioden, og de mange gæster ankom løbende over hele åbningstiden, dog mest centreret ved starttidspunktet og mellem 12 og 13.

Ved ankomsten fik gæsterne udleveret en oversigt over aktiviteterne samt et kort over området med angivelse af hvor og hvornår aktiviteterne foregik samt omtrentlig varighed. Deltagerne var meget glade for dette og de fleste tog kortet med hjem.

Aktiviteterne var bl.a.:

  • På jagt efter smådyr og kreativt værksted ved Møllesøen. Peter Brusvang og Simone Andersen stod for dette
  • Madværksted (presning af æblemost , maling af mel med efterfølgende bagning af pandekager og pølser med brød). Madværkstedet var primært bemandet med naturvejleder Kirsten Blicher Friis og hvor Benny Werge hjalp til
  • Fuglesafari, som Rolf Lehrmann stod for
  • Bod om DN, med følekasse, brochurer, turfoldere og insekthoteller, som Niels Hilker, Jan E. Pedersen og Henning Bussenius-Larsen stod for
  • Vandretur i området, som Jette Kruse fra Dansk Vandrelaug stod for
  • Fotoshow i centeret om de lokale isfugle, som fotograf Tommy Jensen stod for
  • Rundvisning i Hulebyg området ved husmandsstedet bag Kongskilde, som Mariella Harpelunde Jensen stod for

En stor tak til alle aktive inkl. de som hjalp til samt til deltagerne, som gjorde det til en fin dag.

Billeder fra dagen kan ses her.

De aktive har efterfølgende evalueret udviklingen og afviklingen af Naturens Dag 2017 ved Kongskilde Naturcenter og har aftalt, at arrangementet ønskes gentaget i 2018 (søndag d. 9. september 2018) samme sted, men gerne med endnu flere aktiviteter og med endnu flere aktive og organisationer. DN Sorøs turgruppe har initiativansvaret og vil indkalde til etableringsmøde af en aktivgruppe d. 12. juni 2018 i Bageriet på Kongskilde Naturcenter, hvortil alle interesserede organisationer inviteres.

Velkomst til Naturens Dag ved Kongskilde Naturcenter med udlevering af kort over området og tidsplan for aktiviteterne

Naturvejleder Kirsten Blicher Friis bærer æbler til. De blev brugt til at presse lækker æblesaft ud af, både børn og voksne kunne være med.

DN Sorø og DVL havde en fælles bod på dagen

Ornitolog Tommy Jensen viste nogle af sine fremragende isfuglebilleder og demonstrerede det nødvendige udstyr