Skovfoged Stig Egede Hansen guidede os rundt i en mindre del af Bromme Plantage og fortalte om skovdriften hos Stiftelsen Sorø Akademi, med fokus på de økonomiske aspekter, men fortalte også om de forskellige træarter, de højryggede agre, de store myretuer og om de igangværende forsøg med at omplante den sjældne Skov-Kohvede til steder i skoven, hvor der ikke skal graves grus.

Derefter guidede sporgruppen de i alt 25 deltager rundt på sporet omring den gamle grusgravssø. Vi kunne konstatere, at sporet rundt omkring søen og op over Bjerget var nydeligt holdt og at området udvikler sig fornuftigt og spændende. Det var tydeligt, at yngleøen i søen skal ryddes for opvækst så snart det er muligt, således at hættemågerne fortsat kan benytte øen som en af sine få ynglepladser her i Vestsjælland. Mange andre fugle yngler i øvrigt på øen, idet hættemågerne, som ikke er ægrøvere, sikrer mod f.eks. de større mågers hærgen.

På vejen rundt fortalte Jan Woolhead om nogle af de planter vi mødte undervejs og der blev snakket en del om de invasive arter såsom kæmpebjørneklo og gyldenris (sildig gyldenris). Sporgruppen har udført et forbilledligt arbejde med bekæmpelse af kæmpebjørneklo, men har dog ikke kunnet gøre noget ved de omgivende områder, hvor bekæmpelsen desværre ikke er så omfattende. Sildig gyldenris er der næppe noget at gøre ved på området, men Jan fremviste også den danske udgave af gyldenris, Almindelig gyldenris (Solidago virgaurea), som også vokser i området.

Deltagerne var alle enige om at det havde været en fin tur og kunne absolut anbefale at endnu flere tager en tur i området. Se brochuren om området her og læs mere på DN Sorøs hjemmeside: http://soroe.dn.dk/naturen-i-soroe/vandreture-og-foldere/  og på hjemmesiden for Spor i Landskabet: http://spor.dk/sporene#

Niels Hilker, formand for DN Sorø, og skovfoged Stig Egede Hansen viser retningen Rolf Lehrmann
Et udsnit af de mange deltagere på turen Rolf Lehrmann
En af de udsatte Skov-Kohveder Rolf Lehrmann
Stig Egede Hansen udpeger de nye graveområder Rolf Lehrmann
Bromme Plantage Rolf Lehrmann
Deltagerne på vej ned af Bjerget Rolf Lehrmann
Almindelig gyldenris Rolf Lehrmann
Øen i søen, trænger gevaldigt til oprydning Rolf Lehrmann