Rolf Lehrmann
DN Sorøs formand gør klar til at byde gæsterne til Vandets Dag 2017 velkommen
Rolf Lehrmann
Vandtårnet vi skulle besøge stod i sin smukkeste pragt
Rolf Lehrmann
DNs repræsentanter tog imod. Fra venstre: Formanden, Niels Hilker, tovholder Simone Andersen, aktiv: Ragnhild Lindsø
Niels Hilker
Tovholder Simone Andersen byder nogle af de i alt omkring 80 gæster velkomne
Vandets veje
En familie på udflugt til en unik oplevelse i toppen af vandtårnet
Rolf Lehrmann
En familie på opgavejagt i området omkring vandtårnet
Rolf Lehrmann
Udsigten fra vandtårnet mod vest med motorvejen
Rolf Lehrmann
Udsigten mod nord-vest fra vandtårnet mod Lange Løng
Rolf Lehrmann
Udsigten fra vandtårnet mod Tuel Sø
Rolf Lehrmann
Fra toppen af vandtårnet, tovholder Simone Andersen og 2 af de mange gæster
Rolf Lehrmann
Den stejle trappe fra toppen af vandtårnet og ned
Rolf Lehrmann
Vandtårnet med den flotte udsmykning, udarbejdet af Per Arnoldi, i den nedgående sol