Notat om problemstillinger og overvejelser inden for natur- og klimaområdet

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø har udarbejdet et notat om problemstillinger og overvejelser inden for natur- og klimaområdet.

Notatet henvender sig til de opstillede partier og disses spidskandidater til kommunalvalget i Sorø Kommune den 21. november 2017.

Notatets indhold vil i udbyggede uddrag indgå i aktiviteter, spørgsmål mv. som DN Sorø vil stå bag i hele perioden frem mod valgdagen.

Notatet kan ses i sin helhed her.

Valgfolder - kommunalvalget 2017 i Sorø

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø har udarbejdet en folder til uddeling i forbindelse med Kommunalvalget i 2017.

En PDF-fil af folderen kan ses her.

Folderens hovedbudskab er:

En god og rig natur kommer ikke af sig selv, og kan hurtigt forgå. DN Sorø finder, at en naturpolitik i Sorø Kommune grundlæggen­de skal bygge på og videreføre de gode målsætninger, som er opstillet i kommunens Naturkvalitetsplan 2015, som f.eks.:

  • at sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til en beskyttelse af det naturlige dyre- og plante liv
  • at fremme det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder
  • at øge befolkningens forståelse for naturen, med henblik på at benytte de rekreative muligheder, samtidig med at naturens bæreevne respekteres

Det er vigtigt med en politik, hvor naturen gives høj prioritet, når fremtiden er i spil. Det vil indebære, at naturen tages med i alle politiske beslutninger om udviklingen i kommunen.

Læs videre i ovenstående folder samt i folderen med de 8 spørgsmål til kandidaterne, se nedenfor eller læs i folderen (PDF-filen) her

DN Vælgermøde

Det er nu fjerde gang DN Sorø har afholdt vælgermøde forud for et kommunalvalg, og ligesom de tidligere så var også dette møde godt,  med gode​, oplysende​ og konstruktive debatter.​ Vælgermødet blev afholdt onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19.00 i Salen i Sorø Kultur og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø. Alle opstillede partier var indbudt og 11 stillede op i panelet og i alt ca. 85 kom for at lytte med og debattere, alt sammen med fokus på naturen.

Læs noterne fra vælgermødet her og den tilhørende valgfolder med de 8 spørgsmål til politikerne her.
Se billeder fra vælgermødet her

Hvad med Naturen i Sorø kommune ?

DN Sorø har sendt et læserbrev til de lokale medier i anledning af kommunalvalget d. 21. november 2017