S og SF vil genåbne budgettet for 2018, hvis det nuværende flertal bortfalder ved valget den 21. november. Det er fremgået af udsagn under valgkampen. Baggrunden skulle være, at budgettet, som er vedtaget, ikke afspejler det reelle udgiftbehov i Sorø Kommune.

Naturen kunne godt have behov for at budgettet blev genåbnet. Sorø Kommune har vedtaget en glimrende naturkvalitetsplan, men der mangler initiativer, som kan udmønte de gode målsætninger, som er opstillet. F.eks. at gennemføre en samlet naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte områder, hvor det langsigtede mål er at sikre de eksisterende levesteder for det naturlige dyre- og planteliv, etablere nye levesteder og skabe sammenhæng mellem disse.

DN Sorø ønsker, at naturen skal have høj prioritet, når fremtiden er i spil. Det vil indebære, at naturen tages med i politiske beslutninger om udviklingen i kommunen. I så fald vil Sorø Kommune også udvise rettidig omhu og ruste sig til ”skal” opgaven med ”Grønt Danmarkskort”

Kortet bliver et vigtigt nyt planlægningsredskab, der har til formål at binde naturen sammen i et nationalt naturnetværk. At få et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur. På tværs af kommunegrænser.

Så spørgsmålet til partierne er derfor: Vil et genåbnet budget for 2018 også tilgodese indsatsen for naturen.

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(læserbrev fremsendt til lokale medier d. 4. november 2017)