For første gang var der indsamling i den nordlige del af kommunen, hvor to af DNs frivillige stod i Dianalund. De fremmødte og dem der under selve opsamlingen blev opmærksomme på arrangementet var utrolige positive overfor initiativet.

Ved borde-bænke sættet ved Sorø sø mødte flere op end tidligere, hvor der var både kendte ansigter, bl.a. borgmester Gert Jørgensen og Preben Lund fra byrådet - og flere der ikke tidligere havde indsamlet affald. Selvom sluttidspunktet var annonceret til kl. 13 var nogle af indsamlerne meget entusiastiske og fortsatte til klokken var næsten 14, dvs. at de samlede ind i næsten fire timer.

Sorø Lystfiskerforening havde i samarbejde med Vinterbadeklubben dagen før indsamlet omkring søerne i Sorø. Flere lokalforeninger var aktive igen i år. Alsted Fjenneslev og Bjernede lokalforeninger indsamlede på dagen i deres respektive lokalområder, mens Ruds Vedby lokalforening indsamler senere på måneden.

Der er foregået mange andre indsamlinger rundt om i kommunen, hvor skoler og institutioner har deltaget og de har meldt deres indsamling direkte til Danmarks Naturfrednings hovedkontor.

Hvor dagen startede lidt i gråt efter regn om natten afsluttede indsamlingen i solskin og godt humør, hvor der blev serveret vand, øl og frugt.  En årsag til det gode humør var at, der var tilbagemeldinger om, at steder hvor der var indsamlet sidste år, var det tydeligt i år, at der lå mindre affald sammenlignet med året før. Så det nytter at samle ind og ud over at affald skæmmer synet af de smukke anemoner, der nu blomster og lyser op i skovbunden, kan affaldet skade vandløb, dyr og planter.

Det blev til en del indsamlet affald. Det eksakte tal kender vi endnu ikke, men vi forventer at det bliver i samme størrelsesorden som sidste år, hvor det blev til knapt 2 ton affald, blot i Sorø Kommune. Vi er utrolig glade for alle, der  har bidraget med at indsamle både d. 2. april og på andre dage. Da Sorø kommune er stor, håber vi at endnu flere vil møde op næste år, så vi kan dække hele kommunen.

Rolf Lehrmann
Aktivitet ved indsamlingsstedet ved Borde/bænke sættet ved Banevej
Rolf Lehrmann
Formanden, Niels Hilker, var trukket i arbejdstøjet
Rolf Lehrmann
Borgmesteren deltog også dette år i affaldsindsamlingen - respekt
Rolf Lehrmann
Indsamlingstængerne afprøves af Torben Røntorp og Niels Levinsen, mens Linda Nielsen og Niels Hilker kigger på.
Rolf Lehrmann
Formand og næstformand samlede ind på Skælskørvej