På den første tur fra kl. 10:00-14:00 besøgte vi Maglebjerg ved Assentorp med en afstikker ud i Åmosen.

Det var Line Petersen og Jan Woollhead som guide os rundt i området, hvor Line mest fortalte om kultur

Landskabets opståen i området og Jan fortalte om planterne i dette tørre og sandede område.

Deltagerne besteg Maglebjerg, som er ejet af Danmarks Naturfond (DN), hvor vi fik et tiltrængt hvil og fik indtaget lidt vådt og tørt. En fin tur med mange spændende planter og nogle vidende guider. Vi fik også set en lang række fugle, i alt 31 forskellige arter, herunder bl.a. spurvehøg med noget i fangerne, en hvepsevåge højt over vores hoveder, en gøg på en ledning, en jagende rørhøg  samt en syngende bynkefugl.

Vilde Blomsters Dag i Åmosen/Maglebjerg 18. juni 2017, starten ved Maglemosevej, Jan Woollhead og Line Petersen er klar
Slangetunge
Lægeoksetunge

På den anden tur fra 14:30-17:00 var udgangspunktet ved Kilden i Store Bøgeskov lige ud til Gyrstinge Sø.

Deltagerne opdagede, at GPS-erne ikke er opdateret, så de angiver at man kan køre ind fra nord, dvs. fra Sorø kommune, men man skal hele vejen næsten ind til Gyrstinge By for at komme ind i skoven.

Gyrstinge Sø er for kort tid siden overtaget af Ringsted Kommune fra Hovedstadens Forsyning, og efterfølgende har Ringsted Kommune valgt at åbne for dæmningen, så søen har fået sin oprindelige niveau tilbage, dvs. at vandstanden er sænket med næste 2 meter. Det har betydet, at nogle store mudderflader er blevet blotlagt langs bredden, og det var disse flader, som vi med René Andersens hjælp skulle besøge, bl.a. for at besigtige den spændende plante kær-fnokurt, som dukker op på sådanne nye mudderflader og sjældent andre steder. Planten havde da også dækket store flader, men nu var der kun få eksemplarer tilbage, som netop var meget fnokkede.

Deltagerne fik en fin tur, bl.a. med en grundig indføring i starenes verden, dem var der mange forskellige af på de nye flader.

Foruden rigtig mange spændende og flotte planter lagde havørnen også turen forbi og fangede en fisk udfor hvor vi stod. Vi kunne efterfølgende følge den mens den skruede sig op for senere at aflevere til sine store unger, det så vi dog ikke.

Tak til René for kyndig vejledning og tak til deltagerne som gjorde det til en fin tur i det pragtfulde vejr.

Vilde Blomsters Dag - Start ved Kilden i Store Bøgeskov - Ringsted kommune, René Andersen byder velkommen
Almindelig skjolddrager
Langsporet gøgelilje

Lidt billeder fra begge ture, se nedenfor

Turen til Maglebjerg: Line fortæller om kulturlandskabets opståen i Åmosen
Turen til Maglebjerg: En rå så på
Turen til Maglebjerg: Bitter Bakkestjerne, vi er på det tørre nu
Turen til Maglebjerg: Blåhat med sex
Turen til Maglebjerg: Skovhullæbe
Turen til Gyrstinge Sø: René Andersen forklarer
Turen til Gyrstinge Sø: Afblomstret Kær-fnokurt
Turen til Gyrstinge Sø: Skovsalat der havde vovet sig ud i det åbne.