Lokalplan får ros af DN Sorø

Sorø Kommunes udkast til lokalplan for Pilegårstrekanten i Dianalund er på lange strækninger visionær og gennemtænkt. Det synspunkt fremgår af DN Sorøs bemærkninger til planen.

Sorø Kommunes lokalplanforslag kan ses her.

Der er dog brug for at stramme op på lokalplanens formål, hvis de gode intentioner om bæredygtighed og biodiversitet skal have et holdbart juridisk ophæng.

Derfor foreslår DN Sorø, at det præciseres bebyggelser skal opføres som lavenergibyggeri, og at valgte løsninger skal understøtte skabelse af natur og biodiversitet.

Et lille paradoks i lokalplanen er, at den ved beplantning lægger vægt på brug af hjemmehørende arter, og samtidig foreslå lærk, der ikke er oprindeligt hjemmehørende og himalayabirk, der som navnet antyder, heller ikke er hjemmehørende.

DN Sorøs bemærkninger ses her