Sorø Kommune beklager i sit høringssvar (se dette her), at lovforslaget ikke indebærer, at ”søbeskyttelseslinjen bliver ophævet/reduceret på samme måde, som der åbnes op for at få ophævet strandbeskyttelseslinjen”.

I DN Sorø vil gerne tilkendegive uenighed og advare mod Sorø Kommunes ønske. Attraktionen ved at bo i Sorø og omegn er netop vores natur, vores søer og skove. Oplevelsen af de fritliggende søer og fraværet af byggeri, er en kvalitet, som borgerne påskønner, og tiltrækker tilflyttere og som turister kommer for at opleve.

Formålet med søbeskyttelseslinjen er at bevare et frit ind- og udsyn til søerne, og at sikre disse som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv.

I Sorø har vi sø-natur af højeste kvalitet, og derfor er det en umådelig dårlig ide at begrænse søbeskyttelsen. Erfaringen viser nemlig, at byggeri, der først er opført, sjældent kan fjernes igen, selv om det siden skulle være ønskeligt. Erfaringen viser endvidere, at det første byggeri hurtigt vil blive fulgte af det næste i en slags domino effekt. Det enkelte byggeri kan synes ubetydeligt, men lagt sammen med de øvrige, vil det give markante og langsigtede forringelser​,​ så søens landskabelige værdi forringes.

DN Sorø vil på denne baggrund opfordre til, at Sorø Kommunes ønske om at ophæve/reducere søbeskyttelseslinjen ikke imødekommes.

Vi vil fortsat arbejde for at bevare søerne omkring Sorø, som et smukt og karakteristisk landskabselement, og vil samtidig opfordre Sorø Kommune til at medvirke positivt i disse bestræbelser.
Sorø d. 25. oktober 2016
​hilsen
Niels Hilker
formand for DN Sorø​