Debatindlæg

Skal selvtægten i grusgrav kunne betale sig ?

Der har siden midten af januar 2019 ulovligt været opbevaret pavilloner/betonelementer i grusgraven Parnasvej 45. Det fremgår af Sorø Kommunes svar i april 2019 på forespørgsel fra DN Sorø. Her oplyser kommunen, at der hverken er ”søgt landzonetilladelse eller byggetilladelse til pavillonerne.”, og at indvinder - TSG, Tulstrup Sten & Grus - har lovet snarest at fjerne pavillonerne, hvilket dog endnu ikke er sket her ½ år efter.

Læs mere i læserbrevet, tryk på knappen nedenfor.
Flere nyheder